Rijkswaterstaat overweegt door dalende waterstanden eenrichtingsverkeer in te stellen voor scheepvaart op de Boven-IJssel. Door die maatregel zouden schepen vanuit Arnhem en Duitsland richting het noorden moeten omvaren via de Waal, het Amsterdam-Rijnkanaal en het IJsselmeer.

'Dit is mogelijk noodzakelijk vanwege de dalende waterstanden op de IJssel. Hierdoor wordt de vaargeul steeds smaller en kan er niet meer veilig in twee richtingen worden gevaren', geeft het Managementteam Watertekorten (MTW) aan.

Het MTW valt onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt actief als er sprake is van een nationaal watertekort. Het team bestaat verder uit vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en andere betrokken ministeries.

De Boven-IJssel is het stuk van de IJssel tussen Arnhem en Zutphen. Het eventuele eenrichtingsverkeer op dit traject zal worden ingesteld vanaf een gepeilde diepte (MGD) van 1,45 meter. Momenteel schommelt die rond de 1,50 meter.

De kans dat de maatregel daadwerkelijk wordt ingevoerd, is groot: het MTW verwacht dat de droogte in ons land aanhoudt, ondanks de incidentele en plaatselijke buien. 'Die bieden beperkt verlichting. Naar verwachting zullen vanaf volgende week de droogte en de effecten ervan verder toenemen.'

Recreatievaart krijgt in het geval van eenrichtingsverkeer het advies om gebruik te maken van de Randmeren.