Wadi's in de tuin, regentonnen aan de hemelwaterafvoer, infiltratiekratten en groene daken. Dat zijn de middelen die inwoners van de gemeente Rheden moeten gaan gebruiken om op eigen terrein meer regenwater te gaan opvangen. De gemeente wil zo droogte bestrijden en wateroverlast voorkomen.

Voor bijvoorbeeld elke vierkante meter tuin die wordt bestraat (of opnieuw wordt bestraat), of bij een nieuw bouwwerk, moet meer hemelwater op eigen terrein worden opgevangen dan tot nog toe. De norm was 20 millimeter per vierkante meter, en die wordt drie keer zo streng: 60 millimeter per vierkante meter is het nieuwe minimum.

Klimaatverandering is een voorname reden van de aanpassing in de gemeentelijke regelgeving. Het is niet alleen langer droog, zoals ook deze zomer, regenbuien worden steeds heviger. 'Regen die op harde oppervlakken valt, gaat niet de bodem in, maar stroomt af naar het riool', stelt de gemeente. En dat kan die plotselinge watervloed niet aan, met overlast tot gevolg.

Taak voor inwoners

Bovendien kan regenwater via bijvoorbeeld infiltratiekratten en wadi's geleidelijk de bodem inzakken, en zo de gevolgen van langdurige droogte beperken, is het idee. De gemeente doet zelf al veel, maar vindt dat onvoldoende en ziet ook een taak weggelegd voor de inwoners.

Om de hand te kunnen houden aan de nieuwe regels, geldt er een meldplicht voor bijvoorbeeld het verharden van de tuin en nieuwe bouwwerken, ook bij oppervlakken kleiner dan zestig vierkante meter. Rheden gaat niet meteen handhaven. Tot 8 december geldt er een overgangsregeling. Na die datum zijn de nieuwe regels verplicht.