In aanloop naar het vernieuwen van het busstation op de Nelson Mandelabrug, ter hoogte van de Rijnstraat, is een stukje middeleeuws Arnhem ontdekt. Waarschijnlijk gaat het om de fundering van een verdedigingswerk bij de Rijnpoort, daterend uit de 14de of 15de eeuw.

Dat is althans het vermoeden van Leo Smole, archeoloog bij de gemeente Arnhem en razend enthousiast over de vondst. Hij werd erbij geroepen toen bij graafwerkzaamheden op de plek waar een nieuwe trap moet komen plots een solide bakstenen bouwwerk zichtbaar werd, op zo'n 1,5 meter onder het maaiveld, doorboord door een rioolbuis.

Dat het om een deel van de oude stadsmuur van Arnhem moest gaan, was al snel duidelijk. Aan de hand van de maat van de gebruikte bakstenen en oude kaarten concludeert hij dat het hier mogelijk de fundering van een zogenoemd rondeel betreft. Waarschijnlijk hoorde dat bij de Rijnpoort, een van de vier poorten die de stad ooit telde.

"Zo'n rondeel werd aan de buitenkant van de stadsmuur gebouwd om de poort beter te kunnen verdedigen en als platform voor geschut, bijvoorbeeld kanonnen." De Rijnpoort werd in 1519 van zo'n rondeel voorzien. "Dat is te zien op een kaart van Arnhem uit 1570, gemaakt door Jacob van Deventer", doceert Smole.

Hij baseert zijn oordeel ook op de bouwwijze: "Aan de buitenkant is het netjes, aan de binnenkant is het een warboel van brokstukken en specie, puur om het gewicht te geven. Het gaat ook metersdiep de grond in. Dat werd gedaan om te voorkomen dat de vijand onder de muur door zou kunnen graven."

Het gat op het Nieuwe Plein is inmiddels weer gedicht. In het najaar staat de 'make-over' van het busstation op de planning. Het moet een 'moderne, open en toegankelijke plek' worden, met veel meer groen rond de bushaltes. Smole hoopt dat bij toekomstige werkzaamheden meer delen van de oude stadsmuur opduiken.