BONN - Het te vormen overgangsbestuur voor Afghanistan begint langzaamaan handen en voeten te krijgen. De deelnemers aan de vredesconferentie in Duitsland praten nu over de samenstelling van een regering en een parlement die het land tijdelijk moeten besturen.

De vier delegaties die in een hotel bij Bonn aan de conferentie deelnemen, hebben een gezamenlijke werkgroep gevormd. Die buigt zich over de samenstelling van de overgangsorganen die vier maanden lang aan de touwtjes zullen trekken. De speciale VN-gezant voor Afghanistan, Lakhdar Brahimi, sluit niet uit dat er zaterdag concrete afspraken op tafel liggen, maar gaf toe dat er nog veel werk aan de winkel is.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de voorlopige regering vijftien tot 25 leden tellen. Het parlement zal uit 120 tot tweehonderd mensen bestaan. Er wordt nu gepraat over wie in welk orgaan moet gaan zitten en daarbij staan de deelnemers van de conferentie in direct contact met Afghanistan, aldus de woordvoerder van Brahimi. Besluiten over de bezetting zijn nog niet gevallen, zo zei hij.

Voor de functie van voorzitter van het parlement wordt de Afghaanse ex-koning Zahir Shah genoemd. De groep rond de voormalige vorst heeft deze functie ook opgeëist. Zahir Shah is 87 jaar en leeft in ballingschap in Italië, maar geniet nog steeds een grote populariteit in het verscheurde Afghanistan. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken van de Noordelijke Alliantie Junis Qanuni zou de koning meer eenheid in het land kunnen brengen.

Ook op een ander vlak werd in Bonn vooruitgang geboekt. De Noordelijke Alliantie slikte haar bezwaren tegen de komst van een multinationale vredesmacht een beetje in. De overige drie delegaties hadden sterk aangedrongen op de komst van zo'n troepenmacht. Zelf beschikken deze delegaties niet over een militaire macht en ze zien het daarom niet zitten als de alliantie in haar eentje over de veiligheid van het land gaat.