DEN HAAG - Vrouwelijke politici van PvdA, VVD, CDA, D66 en GroenLinks hebben minister Korthals (Justitie) en staatssecretaris Verstand (Emancipatie) per brief gevraagd de SGP te dwingen vrouwen toe te laten op verkiesbare posities. De christelijke partij is principieel tegen het actief kiesrecht voor vrouwen. Ook kunnen vrouwen geen volwaardig lid worden van deze Partij. Lees verder >>Lees de reacties van de lezersGeef uw mening

Wat is het probleem? De onverdraagzaamheid op deze wereld.Niemand vraagt of dwingt deze vrouwen lid te worden van de SGP. Het is een democratische partij, en iedereen die de beginselenonderschrijft, kan lid worden. Alleen, als je die beginselen echtonderschrijft, heb je geen behoefte aan het vrouwenlidmaatschap. En dat doetNIETS af van het democratisch karakter van de partij.

Eric Vlot - 23.11.2001

Als je de reactie van staatssecretaris Verstand leest dan vraag je je toch even af waarom een rechts extremistische partij verbieden niet ondemocratisch is en een partij als de SGP, die toch duidelijk ook een aanzienlijk deel van de bevolking buiten belangrijke sociale processen wil houden, niet verboden zou kunnen worden op basis van democratische beginselen. Streng Christelijke politici hebben altijd vrij spel gehad in Nederland en hebben meestal voor niet veel problemen gezorgd, maar als een partij gaat verkondigen dat een deel van de bevolking niet aan de besluitvorming zou mogen mee doen op basis van het geslacht van dat deel van de bevolking dan vind ik dat een zeer kwalijke uiting van onverdraagzaamheid.

Florens de Wit - 23.11.2001

Ben ik het helemaal mee eens wat een schande. En dat in deze tijd. Die partij met hun denkwijze, het lijkt wel een Nederlandse Taliban.Schandalig!!!!! Toch wel handig als je je achter de bijbel kunt verschuilen.

R. Wiertsenga - 23.11.2001

Ik vind jullie vrouwen wel erg verwaand om in iemands anders huishouden binnen te komen en te gaan vertellen wat ze wel en niet mogen doen. Of ik het er mee eeens ben is een andere vraag, een ieder valt en staat voor zijn eigen God. We leven in een maatschappij waar de meerderheid een ander wil dwingen om in hun straatje te wandelen. Ik heb grote resoect voor de sgp die zich niet laat dwingen om te doen wat een paar paarse vrouwen willen die thuis de broek aan hebben .

Roel Foekens - 23.11.2001

Het dwingen van een politieke partij om haar interne standpunten te herzienis zeer ondemocratisch.Een partij die langs democratische wegen tot een standpunt komt mag deze ineen bredere democratie toch zeker wel als standpunt hanteren?Niemand zal de kiezers dwingen tot het huldigen van dezelfde standpunten.Ben je het niet eens met dit standpunt dan kun je je als Nederlander netzogoed van dezelfde democratische middelen bedienen om op bijv. een anderepartij te kiezen of een SGPvV (SGP voor Vrouwen) op te richten.

G.J. de Bruijn - 23.11.2001

Wat de SGP betreft; zij zullen zichzelf de nekomdraaien in de (verre?)toekomst omdat mannen alléén, noch vrouwen alléén demensheid vertegenwoordigen maar alléén gezamelijk de mensheid zijn en alszodanig de top bereiken van wat voor de mens mogelijk is. Het is goed datde sgp voor het voetlicht wordt gebracht(het zou moeten gelden voor hetgedachtengoed van iedere partij trouwens!) maar het is niet goed dat zeverboden zouden worden want dat is een enge gedachte die niet past hier enin deze tijd!!!

F.B.Schut - 23.11.2001

Waarom wordt er altijd gezeurd over dit SGP-standpunt? Vooropgesteld dat demening van de SGP niet de mijne is, moet me van het hart, dat we inNederland echt alleen maar over onbenulligheden kunnen zeuren. Niet genoegrechten voor een vrouw in een bepaalde partij? Richt je eigen partij op metalle rechten voor vrouwen. Als socialist wordt je toch ook niet lid van deVVD in een poging die partij te veranderen? Nee, je wordt lid van de PvdA,omdat hun standpunten dichter bij de jouwe liggen. Wil jij, dat ervrouwenrechten zijn in een partij, dan wordt je dus niet lid van de SGP,maar laat ieder zijn of haar mening er op na kunnen houden, en niet alleende politiek correcte meningen.

Jurriën Relker

Ingezonden reacties geven uitsluitend de opvatting van de auteur weer. De redactie behoudt zich het recht om zonder verantwoording aan de auteur reacties te weigeren, te redigeren of in te korten. NU.nl plaatst zonder meer geen artikelen die als beledigend of discriminerend kunnen worden ervaren. Inzenders geven NU.nl toestemming tot vastlegging, verveelvoudiging en verspreiding van hun bijdrage in gedrukte, elektronische en enige andere vorm, zoals via internet, databank, telecommunicatie, diskette en cd-rom.