WASHINGTON - De Taliban in de belegerde stad Kunduz en hun buitenlandse huurlingen willen zich overgeven. Dat meldt de Amerikaanse televisiezender CNN.

Bekijk video

De Noordelijke Alliantie had de Taliban een ultimatum gesteld dat donderdag zou aflopen. De afgelopen dag is over een overgave onderhandeld.

Kunduz ligt in het noorden en is na Kandahar het grootste Talibanbolwerk in Afghanistan. In de stad bevinden zich zo'n 30.000 Talibanstrijders en buitenlanders die met hen meevechten. De stad ligt al dagen onder vuur en wordt ook door de Amerikanen bestookt.

Talibancommandant en onderminister van Defensie, Mullah Faizal, verklaarde na gesprekken met generaal Dostum van de Alliantie: “Er zal vrede zijn. Er zal in Kunduz geen geweld plaatshebben.” Na de verzekering te hebben gekregen dat Faizal ook spreekt voor de vele buitenlandse vrijwilligers die aan de zijde van de Taliban meevechten, stelde ook Dostum dat “het probleem van Kunduz zal worden opgelost en niemand zal er vechten”.

Voordat de onderhandelingen goed en wel waren begonnen, meldden commandanten van de oppositie dat Talibanstrijders eerst de kans zullen krijgen over te lopen naar de alliantie, een normale gang van zaken in Afghanistan. Dat geldt echter niet voor de buitenlandse strijders in Kunduz. Als zij zich overgeven, zullen ze in Afghanistan terecht moeten staan.

Fanatieke buitenlanders

Generaal Dostum heeft toegezegd dat de buitenlanders zullen worden behandeld volgens de regels van het internationaal recht en de conventies voor de mensenrechten. De buitenlanders lijken daar echter weinig vertrouwen in te hebben.

Volgens generaal Mazir Mahmad van de alliantie verschansen zich zeker 2000 van hen in de stad en vechten door. Talibanstrijders die zich over willen geven of willen overlopen, zouden door de fanatieke buitenlanders worden geëxecuteerd. De buitenlanders willen zich alleen uit het laatste Talibanbolwerk in het noorden van Afghanistan terugtrekken onder toezicht van de Verenigde Naties. Zowel de volkenorganisatie als de Noordelijke Alliantie en de Verenigde Staten verwerpen dat.