DEN HAAG - De Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) heeft een lijst met 106 namen van tegenstanders van het Talibanregime die door de Taliban worden gezocht. Ten minste een van hen verblijft in Nederland. Hij krijgt extra bescherming.

Minister Korthals van Justitie heeft dit woensdag geschreven in antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Van Oven. De BVD onderzoekt of meer Afghanen die op de lijst staan in Nederland zijn. Ook onderzoekt de dienst of tegenstanders die zijn genoemd slachtoffer zijn geworden van een aanslag.

Korthals kan evenwel niet met zekerheid zeggen of de 106 personen wat de opstellers van de lijst betreft zouden moeten worden vermoord. Daarover bestaat volgens de BVD "gerede twijfel." Het kan ook een opsporingslijst zijn, of een lijst waarop de politieke tegenstanders van de Taliban staan genoemd, aldus de bewindsman.