HILVERSUM - Uit diverse peilingen blijkt dat veel stemmers in Jan-Peter Balkenende de nieuwe minister–president zien. Ook in eigen straatonderzoek, dat in Utrecht werd gehouden, wordt de jonge CDA-leider het meest genoemd. Paul Rosenmöller is een goede tweede. De rol van Ad Melkert als opvolger van Wim Kok lijkt definitief uitgespeeld. Het vertrouwen in de PvdA-voorman is na de eerdere lijstrekkersdebatten en de moord op Pim Fortuyn vrijwel helemaal verdwenen.

Bekijk video

Voor het bekijken van de video's heeft u RealPlayer

Emoties

Alom wordt verwacht, en opiniepeilingen wijzen daar ook op, dat de hevige emoties die onder de Nederlandse bevolking ontstonden na de moord hun uitwerking op de verkiezingsuitslag niet zullen missen. Zo zal de Lijst Pim Fortuyn naar verwachting nog meer Kamerzetels bemachtigen dan in de maanden voor de moord in peilingen is voorspeld.

PvdA

Daar staat tegenover dat woensdagavond de klap bij vooral de PvdA weleens een stuk groter kan zijn dan de sociaal-democraten eerder vreesden. De NIPO-peiling van maandag voorspelt een verlies van twintig zetels waardoor de PvdA zou uitkomen op 25 Kamerzetels.

VVD

De spanning bij de VVD is niet veel minder. Hoewel de liberalen juist in de recentste peilingen weer enigszins opkrabbelen zal de vrije val van de laatste maanden niet snel vergeten zijn. De VVD is in de laatste NIPO-peiling even groot als de PvdA, nog altijd wel een verlies van dertien zetels voor de liberalen.

De derde coalitiepartij D66 kan slechts hopen dat het verlies woensdag meevalt. De democraten staan al sinds kort na het aantreden van het tweede paarse kabinet op verlies en ze hebben dat nimmer kunnen keren.

GroenLinks

Naast de LPF is ook GroenLinks woensdag een verwachte winnaar. Die partij kende eind vorig jaar een flinke dip in de peilingen na intern geruzie over de bombardementen op Afghanistan en verwarring over de vermeende ziekte van het GroenLinks-Kamerlid Singh Varma, maar herstelde zich daarna snel.

CDA

Het CDA was de laatste maanden het stabielst in de peilingen en de christen-democraten lijken nu de grootste fractie te kunnen gaan vormen. Waar het CDA nog geen acht maanden geleden in een diepe leiderschapscrisis belandde, maakt de toen onverwachts naar voren geschoven Balkenende nu de meeste aanspraak op het premierschap.