DEN HAAG - De verkiezingen op 15 mei kunnen in principe niet worden uitgesteld omdat de datum voortvloeit uit de Kieswet. Dat zegt G. Schutte oud-Kamerlid voor het GPV, die lid is van de Kiesraad.

Toch is er volgens Schutte een mogelijkheid de verkiezingen uit te stellen. Daarvoor moet de Kieswet ongedaan worden gemaakt door een noodwet, die dan nog voor 15 mei moet worden ingediend. De minister van Binnenlandse Zaken, De Vries, zou die noodwet moeten indienen.

De termijn voor de kandidaatstelling en de datum van de verkiezingen zijn vastgelegd in de Kieswet. Deze vloeit voort uit de Grondwet. De Grondwet schrijft voor dat de Tweede Kamer een zittingstermijn heeft van vier jaar. Als die termijn om is, moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.