DEN HAAG - De VVD vindt dat mensen die kunnen werken, maar zich daar niet voor inspannen, geen uitkering meer moeten krijgen. Het Tweede-Kamerlid Kamp zei dat donderdag.

Volgens Kamp zijn de huidige sancties tegen bijstandsontvangers die zich niet voldoende inspannen om werk te krijgen, ontoereikend. "Slechts in een uiterst geval wordt de uitkering stopgezet. Als dit direct gebeurt, is duidelijk dat de ontvanger toch echt werk moet gaan zoeken."

Om meer mensen een baan te bezorgen, wil Kamp werklozen die zich melden voor een uitkering of er al een hebben, minstens twintig uur per week laten werken of bijscholen. Kamp denkt bij het laatste bijvoorbeeld aan taalcursussen. "Dat zal de integratie van allochtonen ook bevorderen."