DEN HAAG - Ministers moeten veel vaker aangesproken worden op de prestaties die ze leveren, net als in het bedrijfsleven gebeurt. Als blijkt dat ze de eigen ambities niet waarmaken, zou dat sneller moeten leiden tot het aftreden van de bewindspersonen. Dat heeft PvdA-leider Melkert maandag gezegd tijdens een persconferentie over de PvdA-verkiezingscampagne.

Volgens CDA-lijsttrekker Balkenende heeft Melkert zijn lessen getrokken uit de bestuurscultuur van paars. "Zo had best kunnen worden afgerekend met minister Netelenbos."

D66 noemt het voorstel een losse flodder. Volgens Tweede-Kamerlid Bakker zou het geloofwaardiger zijn als Melkert nu die duidelijkheid zou scheppen. "Wanneer vindt de PvdA dat een minister moet aftreden?"

Balkenende is blij dat de PvdA lijkt te willen breken met wat hij noemde de sorry-democratie en het torentjesoverleg, waarin het beleid op voorhand werd dichtgespijkerd.

VVD-leider Dijkstal vindt het prima als een nieuw kabinet vanaf het eerste begin meetbare doelstellingen op tafel legt, bij voorbeeld het wegwerken van de wachtlijsten in 2006. Hij vindt niet dat een bewindsman automatisch moet aftreden als de doelstelling niet wordt gehaald. De Tweede Kamer bepaalt hoe lang een bewindspersoon het vertrouwen heeft, aldus Dijkstal.

Concreet

Melkert vindt dat ministers in de eerste honderd dagen van het nieuwe kabinet met uitgewerkte plannen, liefst concrete wetteksten, dienen te komen, bijvoorbeeld over de WAO en het wegwerken van de wachtlijsten in de gezondheidszorg.

Als basis voor die prestaties presenteerde Melkert een 'regeerakkoord-nieuwe-stijl'; tien kort en bondig geformuleerde punten die het nieuwe kabinet binnen honderd dagen na zijn aantreden moet omzetten in een 'contract met Nederland'. Dat omvat concrete plannen op het gebied van onder meer de WAO, zorg, verkeer, pensioenen en verlofregelingen.