DEN HAAG - De waardering voor PvdA-lijstrekker Ad Melkert is de afgelopen twee weken aanzienlijk gedaald, ook bij de achterban van de sociaal democraten. Een kleine meerderheid van 53 procent van PvdA-kiezers acht hem geschikt als minister-president.

Dat blijkt uit het onderzoek Kiezers & Media van de VU Amsterdam, in samenwerking met onderzoeksbureau Blauw Research Rotterdam.

Iedere twee weken wordt een rapportage gemaakt over de aandacht voor politiek in de media en hoe de kiezers daarop reageren. Daarvoor worden de landelijke dagbladen nauwgezet gevolgd en de televisiebulletins van de NOS, RTL4 en SBS6.

Voor deze rapportage zijn 431 mensen geïnterviewd.

/VERKIEZINGENProfiel Ad Melkert