ROTTERDAM - In het stadhuis aan de Coolsingel presenteren Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD maandag om 11.00 uur de nieuwe wethouders van de gemeente Rotterdam. Ook gaan zij nader in op het coalitieakkoord, getiteld 'Het nieuw elan voor Rotterdam'.

Het programma kent zes speerpunten: veiligheid, huisvesting, onderwijs en jeugd, economische ontwikkeling en inburgering. De meeste voorstellen worden gedaan voor vergroting van de veiligheid.

Drugsverslaafden en de door hen veroorzaakte overlast worden aangepakt. De aanpak is echter niet alleen negatief, zo stelt het akkoord. Het Rotterdamse college gaat proberen meer verslaafden in een programma voor de verstrekking van heroïne te krijgen. Tevens wil het proberen een programma voor de verstrekking van cocaïne van de grond te krijgen.

Meer eigen verantwoordelijkheid

Het college wil de Rotterdamse inwoners nadrukkelijk meer verantwoordelijkheid geven voor hun eigen situatie. Wie kan moet werken, en dat wordt op alle mogelijke manieren gestimuleerd.

Wie zijn best niet doet om een baan te vinden, wordt gekort op zijn uitkering. Degene die een baan vindt, moet er daardoor niet financieel op achteruit gaan. Er komen maatregelen om deze zogenoemde armoedeval tegen te gaan.

Alle nieuwkomers moeten verder zo snel mogelijk inburgeren. Daarvoor komt een deltaplan. Degene die de cursus niet afmaakt, moet daar financieel voor boeten. Het nieuwe college wil verder via allerlei wegen allochtonen alsnog benaderen om in te burgeren.

Lijsttrekkers

Het nieuwe college van Rotterdam wordt geleid door lijsttrekkers van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD, respectievelijk
Pim Fortuyn

Leefbaar Rotterdam komt met drie wethouders in het nieuwe college, VVD en CDA leveren er elk twee. Donderdag stellen de nieuwe wethouders zich voor aan de gemeenteraad die dan vergadert.