DEN HAAG - De PvdA-leider Ad Melkert sluit de VVD niet uit als mogelijke coalitiepartner, zoals de liberale lijsttrekker Dijkstal dat omgekeerd wel leek te doen tijdens een partijbijeenkomst in Veldhoven vorige week. Dit werd duidelijk in een vraaggesprek met het ANP vrijdag.
Ad Melkert

PvdA-lijsttrekker Melkert wil dat CDA en VVD voor de verkiezingen van 15 mei duidelijk maken wat zij precies willen op belangrijke terreinen als zorg en milieu. "Ik wil weten welk vlees ik in de kuip heb. Bij prangende vragen over bijvoorbeeld inkomenssolidariteit weet ik dat niet." Pas als hij die duidelijkheid heeft, wil Melkert bepalen welke van de twee partijen de meest geschikte coalitiepartner is.

Hiermee sluit Melkert de VVD niet uit als mogelijke coalitiepartner, zoals de liberale lijsttrekker
Dijkstal dat omgekeerd wel leek te doen

Melkert noemt die uitlating 'heel vreemd'. "Niet dat ik verbaasd was, want Wiegel zat op de eerste rij en dan gebeuren dat soort dingen. Maar ik vind de woorden van Dijkstal moeilijk te plaatsen. Neem nu de mobiliteit. Onder geen enkele minister is zoveel geld beschikbaar gesteld voor investeringen in de infrastructuur als onder Netelenbos."

Srebrenica

De gebeurtenissen van de afgelopen dagen - het NIOD-rapport over Srebrenica en de daarop volgende val van het kabinet - moeten wat Melkert betreft buiten de verkiezingscampagne blijven. "Premier Kok heeft verantwoordelijkheid genomen voor de tekortkomingen in drie opeenvolgende kabinetsperiodes. Dat plaatst het buiten het kader van de verantwoording van acht jaar Paars."

Bij 'de ingrijpende beslissing' van het kabinet om op te stappen hebben campagneoverwegingen dan ook geen enkele rol gespeeld, onderstreept Melkert.

/DOSSIERVal Paars II