DEN HAAG - Niet alleen de paarse partijen, maar ook het CDA is er schuldig aan dat Nederland is verworden tot een "baken van ongeloof en revolutie".

De afrekening door de politiek met het christelijk erfgoed is al ingezet in de kabinetten voor Paars, waarin het CDA een centrale rol speelde, zei
lijsttrekker Van der Vlies

Om af te komen van de door de SGP verfoeide abortus- en euthanasieregels, en het homohuwelijk is een Reveil nodig, een massale bekering, hield Van der Vlies de mannenbroeders en een enkele zuster voor.

Hij vindt niet dat de SGP, maar ook ChristenUnie en CDA, koste wat kost in de regering moeten komen, om het tij te keren.

Het ideaal van een christelijke samenleving komt niet dichterbij door regeringsdeelname. Het CDA heeft onder Lubbers juist laten zien dat door regeringsdeelname het gedachtengoed op de achtergrond kan raken en een christelijke partij zijn geloofwaardigheid kan verliezen, aldus de SGP-voorman.