DEN HAAG - Premier Kok is niet van plan om vlak voor de verkiezingen pleisters uit te delen om leden van het kabinet de mond te snoeren. Dat zei hij dinsdag tijdens een debat over uitlatingen van minister Van Boxtel (Grote Stedenbeleid en Integratie) over de vrijheid van onderwijs.
Van Boxtel

De nummer twee op de kandidatenlijst van D66 haalde zich de woede van de christelijke partijen op de hals door afgelopen weekeinde in een interview te pleiten voor de afschaffing van religieus gebonden onderwijs.

Hij beweert dat sommige bijzondere scholen een belemmering vormen voor de integratie van allochtonen in Nederland. De minister benadrukte die uitlatingen te hebben gedaan als kandidaat-Kamerlid en niet als minister.

Ook minister Hermans (Onderwijs) vond het begrijpelijk dat een minister daags voor de verkiezingen politieke uitlatingen doet. Zowel hij als de premier benadrukten de woorden van Van Boxtel dat hij geen afstand neemt van het huidige kabinetsbeleid. Het kabinet heeft de Onderwijsraad om advies gevraagd over de interpretatie van artikel 23 van de Grondwet dat de vrijheid van onderwijs regelt. Hermans verwacht dat advies nog voor de verkiezingen.

Op de vraag of hij kon bewijzen dat bijzonder onderwijs belemmerend werkt voor de integratie, antwoordde Van Boxtel bevestigend. Hij noemde een school in Ede die een quotum voor andersgezinden hanteert en een wethouder in Amersfoort die klaagde over het gebrek aan medewerking van bijzondere scholen.

Volgens minister Hermans (Onderwijs) zijn er cijfers beschikbaar van scholen die allochtone kinderen weigeren. Hij beloofde de Tweede Kamer daar op korte termijn een notitie over te sturen.