AMSTERDAM - Net als bij het vergelijken van prijzen of het uitzoeken van vakantiebestemmingen, is internet ook een handig hulpmiddel bij de verschillende partijprogramma's voor de verkiezingen. Voor de Tweede Kamer verkiezingen zijn er weer veel te vinden. NU.nl bekeek de beste en zette ze onder een rij.

Veruit het bekendste hulpprogramma op internet is
StemWijzer.nl

Na het beantwoorden van dertig vragen geeft de computer een duidelijk advies. Per onderwerp kan je eigen mening met die van een partij worden vergeleken. Een andere mogelijkheid is je eigen mening naast die van een willekeurige partij zetten, waarbij met behulp van balkjes de overeenkomst in beeld wordt gebracht.

Kennisnet

Ook op Kennisnet is een
digitale kieshulp

De kieshulp op deze site werkt met veertig vragen en invulhokjes. De stellingen zijn simpel zoals bijvoorbeeld 'Er zijn te veel varkens in Nederland' of 'Nederland is best wel vol'. De keuze gaat tussen 'helemaal mee eens' tot 'helemaal niet mee eens', wat soms toch moeilijk kiezen is als je niets over een bepaald onderwerp weet of bij bepaalde complexe onderwerpen ('Ik heb veel sympathie voor Israël').

De uitslag is duidelijk schematisch weergegeven, maar minder uitgebreid dan bij de voorgaande (stemwijzer.nl). Zo wordt er niet uitgelegd op welke punten je mening overeen komt met die van een bepaalde partij.Minpunt is wel dat de Lijst Pim Fortuyn niet is meegenomen in de database.

Onlijn

Op de site
Onlijn.nl

Klein nadeel is dat het wat onoverzichterlijk is doordat de vragen niet genummerd zijn. Maar daarentegen is bij Onlijn.nl de Lijst Pim Fortuyn wel opgenomen.De uitslag is eveneens schematisch opgetekend. Deze kieshulp verbindt als enige de partijen met de lijsttrekkers wat het straks in de stemhokjes makkelijker maakt.

Writersblock

Een vierde kieshulp op internet is die op
writersblock.net

De vragen en het woordgebruik zijn af en toe best pittig, maar de antwoordkeuze (totaal oneens, oneens, neutraal, eens en zeer eens) zijn voldoende. De stellingen zijn erg lang en bevatten vaak meerdere stellingen ineen. Het zou makkelijker zijn geweest als de makers van de site alleen de laatste zinnen van de stellingen hadden laten staan.

Het invullen van deze lijst met vragen duurt veruit het langst. Waar het bij de andere sites ongeveer vijf minuten in beslag neemt, kost het hier zeker twintig minuten. Maar als de uitslag uiteindelijk daar is, wordt je wel beloond voor de moeite. Een grafiek met percentages geeft duidelijk aan waar je voorkeur naar uitgaat. Wie meer details wil, kan zijn e-mailadres achterlaten, waarna meer uitleg wordt toegestuurd.