AMSTERDAM - Thomas Carolus (Thom) de Graaf is geboren in Amsterdam op 11 juni 1957. Hij verhuisde op zijn tiende naar Nijmegen, waar zijn vader burgemeester werd.Hij is gehuwd, heeft twee kinderen en woont in Leiden.
de Graaf

Bekijk het videointerview met Thom de Graaf

deel 1
modem
breedband

deel 2
modem
breedband

Na zijn rechtenstudie komt de Graaf op Binnenlandse Zaken bij Openbare Orde en Veiligheid. In 1989 wordt hij hoofd Politiebeleid en Juridische Zaken, drie jaar later plaatsvervangend directeur Politie.

In 1994 komt hij in de Tweede Kamer. Fractievoorzitter wordt hij in 1997, na Gerrit-Jan Wolffensperger. In november 2001 kiest het
D'66

Persoonlijkheid

Na de desastreuze nederlaag van D'66 met lijsttrekker Els Borst, werd de Graaf ingezet als 'charme-offensief'. Deze knappe 'krullenjongen' zou de partij helpen en de -vrouwelijke- kiezers kunnen verleiden op D'66 te stemmen. Maar naast zijn uiterlijk schijnt De Graaf ook best slim te zijn. Zo werd hij bijvoorbeeld tweede bij de Grote Geschiedenisquiz, georganiseerd door de Volkskrant.

Wat heeft hij gedaan

D'66 heeft na zeven jaar Paars flink wat nieuwe regelingen kunnen verwezenlijken. Bijvoorbeeld de verruiming van de winkeltijdenwet, het homohuwelijk, de wet Arbeid en Zorg en de nieuwe euthanasiewetgeving.

Begin april 2000 pleitte Thom de Graaf voor een modernisering van de monarchie. De D'66-leider wilde de politieke macht van de koningin fors inperken. Zo zou de koningin geen lid meer van de regering moeten zijn, geen voorzitter van de Raad van State, geen rol meer mogen spelen in kabinetsformaties en het aantal leden van het Koninklijk Huis zou moeten worden beperkt.

De Graaf kreeg felle kritiek op zijn voorstel -bijvoorbeeld van het CDA- en ook prins Willem-Alexander zag niets in een louter ceremoniële rol.

Wat wil De Graaf

Belangrijk verkiezingsthema voor de Democraten is 'De Nieuwe Overheid'.De Graaf wil zorgen dat mensen iets te zeggen hebben over hun eigen leven, hun eigen buurt, hun eigen bestuur. Zorgen voor een open en goede overheid.

Als voorbeeld van dat laatste noemt hij een systeem in de VS waarbij de Senaat met een druk op de knop kon zien welke overheidsbudgetten waarvoor zijn gereserveerd en in hoeverre die al op zijn gemaakt.

Van alle partijen snijdt D66 het meest in de overheidsbureaucratie en het minst in gemeentebudgetten.