AMSTERDAM - Jan Marijnissen wordt in 1952 geboren in een katholieke familie in Oss. Als hij tien jaar is overlijdt zijn vader, een gemeente-ambtenaar.
Marijnissen

Bekijk Marijnissen op video:
breedband
modem

Jan wordt naar kostschool gestuurd bij de Carmelieten, een school met een ijzeren regime. Op zijn veertiende verlaat hij de kostschool voor de HBS, maar hij maakt deze niet af.

Hij verlaat de HBS vlak voor het examen en werkt vervolgens tien jaar lang in diverse fabrieken onder meer als lasser en worstmaker. Hij is gehuwd met lerares Mari-Anne, heeft een dochter (Lilian) en woont nog steeds in Oss.

In 1975 wordt hij lid van de
Socialistische Partij

Persoonlijkheid

Marijnissen wordt gezien als een ontzettend slimme en goed gebekte man. Hij leest alles wat los en vast zit: alle landelijke dagbladen en de streekkrant, alle weekbladen, de stukken die hij moet lezen (wetten, brieven van het kabinet), maar ook veel boeken.

Wat heeft hij gedaan

Volgens zijn collega's in de Kamer zijn de SP-ers altijd tegen. Zo heeft hij bijvoorbeeld tegen Nederlandse deelname aan de Navo-acties in Afghanistan gestemd en tegen de invoering van de euro.

Marijnissen houdt zich naast zijn fractievoorzitterschap onder andere bezig met financiële en economische zaken, buitenlandse zaken en Europese zaken.

Wat wil hij

Lijsttrekker Marijnissen wil Paars afrekenen op het niet nakomen van beloften van vier jaar geleden. Spotjes op televisie (tegen Melkert) en het verdedigen van het degelijke oude socialisme tegen de machthebbers zijn de troeven van deze partij tijdens de verkiezingscampagne.

Met het actieprogramma waarmee de SP naar de kiezers wil, kiest de partij voor een radicale én realistische sociale wederopbouw, voor eerlijker delen van de welvaart en voor ecologie boven economie.