AMSTERDAM - Paul Rosenmöller is geboren in Den Helder, op 11 mei 1956. Hij groeide op in een conservatief Haarlems ondernemersmilieu. Zijn vader was V&D-directeur van de regio Haarlem.

Rosenmöller studeerde sociologie in Amsterdam maar maakte dat niet af. In 1976, vlak voor zijn kandidaats, verruilde hij zijn studie voor de haven in Rotterdam. Daar klom hij snel op tot stakingsleider.

Sinds september 1989 is hij kamerlid voor
GroenLinks

Persoonlijkheid

Rosenmöller heeft een jongensachtige, sympathieke uitstraling. De affaire Singh-Varma en het opschorten van de steun aan de Amerikaanse bombardementen op Afghanistan waren echter niet gunstig voor zijn imago.

Hij heeft wel weer veel goedgemaakt door als enige Pim Fortuyn stil te krijgen in het 'herkansingsdebat'. Hiermee toonde hij aan dat hij scherp is in het debat, inhoudelijk deskundig is en gevoel voor het politieke spel heeft.

Wat heeft hij gedaan

In 1993 diende hij een initiatiefvoorstel in over bevordering van deeltijdarbeid. Dit voorstel werd in 1997 door de Eerste Kamer verworpen. Een jaar later diende hij samen met Van Nieuwenhoven (PvdA) en Bakker (D66) een nieuw initiatiefvoorstel in betreffende bevordering van deeltijdarbeid en differentiatie in arbeidsduur.

Wat wil Rosenmöller

In de Kamer houdt hij zich naast zijn fractievoorzitterschap onder andere bezig met buitenlandse zaken, financiën, verkeer en waterstaat en Antilliaanse zaken.Met zijn partij zal Rosenmöller zich vooral gaan richten op een nieuw evenwicht tussen werken en zorgen, duurzaamheid en rechtvaardigheid in een open en solidaire samenleving.

Ook zal hij moeten proberen de kiezers die twijfelen tussen de PvdA en GroenLinks binnen te halen. Daarom zal Rosenmöller vooral het onbehagen over het sociaal tekort van Paars benadrukken.