AMSTERDAM - Kapperszoon Adrianus Petrus Wilhelmus Melkert werd op 12 februari 1956 geboren in Gouda.
Melkert

Hij wilde eigenlijk journalist worden en werkte korte tijd als voetbalverslaggever voor de Goudsche Courant. Toen hij echter werd uitgeloot voor de School voor Journalistiek koos hij voor de studie politicologie in Amsterdam.

Voor hij in 1986 de politiek inging was hij directeur interne zaken van de Novib. Sinds 1998 is hij voorzitter van de
Partij van de Arbeid

Persoonlijkheid

Hoewel hij behoorlijk slim schijnt te zijn -Rob Oudkerk, PvdA-voorzitter van Amsterdam, zegt: 'Hij heeft dingen net iets eerder door dan anderen'- heeftMelkert een beetje last van zijn imago. Hij wordt gezien als een nogal kil en sarcastisch persoon. Zo noemde de Volkskrant hem een 'berekenende boef' en volgens weekblad de Groene Amsterdammer heeft hij 'de charismatische gaven van een diepvrieskip'.

Het
debat

Wat heeft Melkert gedaan?

Als voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Melkert aardig wat regelingen tot stand gebracht. De bekendste daarvan is de Melkert-baan: een gesubsidieerde werkplek voor langdurig werkelozen. Deze regeling zal overigens waarschijnlijk binnenkort worden afgeschaft.

Wat wil Melkert?

Zijn campagne voor deze verkiezingen staat onder het traditionele PvdA motto: 'samen sterk en sociaal'. Melkert wil een gezonde economie, zorgen voor gelijke toegang tot hoogwaardige voorzieningen in zorg, onderwijs en veiligheid. En de strijd aanbinden met onverschilligheid.

Ook heeft hij geluisterd naar de Fortuyn-stemmers. Zo staat er op zijn website: "Ik wil de kansen van gewone mensen in gewone straten en buurten verbeteren."

"Overheidsinstellingen moeten zo snel mogelijk worden afgerekend op de kwaliteit van de door hen geboden dienstverlening. Zoals een forse herziening van de werkwijze van Kamer en regering. En een zichtbare bijdrage aan een samenleving die multicultureel is en zal zijn."