AMSTERDAM - Bastiaan Johannis (Bas) van der Vlies is in Sliedrecht geboren op 29 juni 1942. Hij studeerde in Delft weg- en waterbouwkunde.


Bekijk de video's

Sinds 1981 is van der Vlies lid van de
SGP

Persoonlijkheid

Lijsttrekker Bas van der Vlies is orthodox in zijn opvattingen, toegankelijk en niet zonder humor, maar zal niets nieuws brengen tijdens de verkiezingscampagne.Hij is in de Kamer bekend als iemand die staat voor zijn rotsvaste principes en daar soms scherp mee voor de dag komt, maar tegelijkertijd ervoor waakt om door zijn uitlatingen personen te bezeren.

Wat heeft hij gedaan

Interpelleerde in 1998 minister-president Kok en minister Borst over uitspraken van laatstgenoemde over het wetsvoorstel herstructurering varkenshouderij. Ook heeft hij een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van diverse reformatorische scholen.

Wat wil hij

In de Kamer houdt hij zich met verschillende beleidsterreinen bezig, onder andere met landbouw, financiën, volksgezondheid, welzijn en sport en onderwijs.Van der Vlies grootste bezwaar tegen het beleid van Paars is dat het recht op zelfbeschikking te ver zou worden doorgevoerd. De SGP is tegen het homohuwelijk, tegen euthanasie en tegen abortus.