AMSTERDAM - De Tweede Kamer-verkiezingen van 15 mei beloven een spannende aangelegenheid te worden. Nieuwe partijen zoals Leefbaar Nederland en de Lijst Fortuyn binden de strijd aan met de gevestigde orde. Maar wat willen de nieuwkomers eigenlijk en wat staan de andere partijen voor?

Zorg

De falende gezondheidszorg is een belangrijk verkiezingsthema. Wachtlijsten, een tekort aan bedden op de kinder-ic's, ziekenhuizen die sluiten: alle partijen zijn het erover eens dat de gezondheidszorg volledig moet worden gereorganiseerd. Maar over de invulling zijn de partijen het niet eens. De PvdA pleit bijvoorbeeld voor een inkomensafhankelijke premie. De VVD wil dat de premie voor de basisverzekering een vast, nominaal bedrag wordt.

Onderwijs

Paars II wilde het lerarentekort aanpakken door werken in het onderwijs aantrekkelijker te maken. Zo zouden leraren meer salaris moeten krijgen en de klassen verkleind moeten worden. Het lerarentekort is echter nog steeds erg groot. Door de klassenverkleining komen er zelfs nog meer vacatures in het onderwijs bij. Hoe gaan de partijen dit probleem te lijf?

Veiligheid

Er moesten enkele duizenden politieagenten en surveillanten extra op straat komen. Paars II had de afgelopen vier jaar 750 miljoen gulden beschikbaar gesteld voor politie en veiligheid. Het aantal arbeidsplaatsen bij de politie is dan ook enorm gegroeid. Onduidelijk blijft of er inderdaad meer blauw op straat is.

Milieu

Om de druk op de wegen te verminderen wilde minister Netelenbos het rekeningrijden invoeren. Dit hield in dat automobilisten in de Randstad zouden moeten betalen voor het rijden in de spits. Dit plan is echter nooit uitgevoerd, wel komt er een kilometerheffing. Verder zal er een vijfde baan bij Schiphol komen, ondanks felle protesten van milieuorganisaties.Verder houden alle partijen vast aan de doelstellingen van Kyoto, namelijk een reductie van broeikasgassen van zes procent ten opzichte van 1990.

Werk

Dankzij een bloeiende economie is het aantal werklozen in 2001 ongekend laag. Toch zijn er echter nog 55.000 mensen die langer dan een jaar niet aan het werk zijn. Mensen met een Melkert-baan stromen te weinig door naar een reguliere baan. Verder is het tekort in de kinderopvang ook nog lang niet opgelost. Voor elke procent extra vrouwen op de arbeidsmarkt zouden er 10.000 tot 15.000 kinderopvangplaatsen bij moeten komen. Het aantal kinderopvangplaatsen is weliswaar enorm toegenomen, maar de vraag overtreft het aanbod voorlopig nog steeds.