AMSTERDAM - De Nederlandse Curling Bond is niet blij met de nieuwe reclame van hamburgerketen McDonald's. "Wij willen af van het stoffige imago. Curling roept het beeld op van oude mannetjes met bezems. Dat beeld is versterkt door de tv-spot van McDonald's. Daarin vegen oude mannen op brokkelijs aan de verkeerde kant van de stenen met harige bezems. Die worden al tien jaar niet meer gebruikt. De vegers maken gebruik van wrijfblokken," aldus Wim Neeleman, PR-lid van het bestuur.

"We hebben McDonald's voor de opnames aangeboden een en ander professioneel te begeleiden, maar daar zijn ze ondanks een budget van paar miljoen gulden niet op ingegaan."

Speluitleg

"Een team bestaat uit vier man. Nummer een is de skip, de aanvoerder. Elke speler gooit twee stenen naar een middenstip in een cirkel, de skip altijd de laatste twee. De vegers beoordelen de snelheid van de steen, de skip de afwijking in de breedte. De baan is 40 meter lang. Voor het begin wordt het ijs met een sproeikop nat gemaakt. De stenen glijden over druppeltjes water. De vegers kunnen door hun fysieke kracht het ijs opwarmen waardoor er minder wrijving ontstaat en de steen verder glijdt. Met goede vegers kan een steen zo maar vier meter verder glijden."

"De stenen zijn van een speciale soort graniet, afkomstig uit Schotland en/of Wales. Ze wegen 19 kilo en zijn aan de onderkant een beetje hol. Curling is een sport waarin de strategie erg belangrijk is. Het is biljarten op 40 meter ijs. We kunnen de stenen van de tegenstander uit de cirkel caramboleren. Wie het dichtst bij de middenstip eindigt, is winnaar."

"De Nederlandse ploeg nam een keer, in 1994, deel aan het WK en eindigde er als zevende van de tien deelnemers. Momenteel bivakkeren de vrouwen- en mannenploeg in de B-poule van Europa. Canada is het grootste curlingland ter wereld met meer dan een miljoen beoefenaars. Elk dorp heeft daar zijn eigencurlingbaan. Het is er groter dan ijshockey."

"In Nederland hebben twaalf studenten van de TU Delft tussen de en 28 jaar zich gestort op curling. Ze willen proberen de OS van in Turijn te halen. Dat project wordt door ons van de curlingbond van harte ondersteund."

'Biljarten op een gescheurd laken'

Curling is in Nederland een kleine, amateuristische sport met 120 à 150 beoefenaars. Die zijn verdeeld over drie clubs in Utrecht, Zoetermeer en Tilburg. Wekelijks hebben ze vier uur ijs voor de training en competitie. "Op ijshockey-ijs", aldus Wim Neeleman, PR-lid van het bestuur. "En dat kan je vergelijken als biljarten op een laken met scheuren."

De Nederlandse Curling Bond staat evenwel op de drempel van de doorbraak. Op 7 juni worden in Zoetermeer drie curlingbanen in gebruik genomen. Dat moet de aanzet geven tot een forse ledengroei. "Binnen twee jaar willen wij vijfhonderd à zevenhonderd leden hebben", zegt Neeleman.

De bakermat van het curling ligt in Schotland. De sport debuteerde in Chamonix 1924 op de olympische winterspelen. In Albertville 1992 en Lillehammer 1994 was het demonstratiesport. In Nagano, vier jaar geleden, werd het officieel erkend als olympische wintersport. In Salt Lake City doen tien landen mee.

/LINKhierAdformatie