ALEXANDRIA - De Amerikaanse Talibanstrijder John Walker Lindh blijft achter slot en grendel in afwachting van zijn proces. Een rechter in de Amerikaanse staat Virginia heeft dit woensdag bepaald.

De advocaten van de 20-jarige Lindh vroegen dinsdag om de voorlopige vrijlating van hun cliënt, die wordt verdacht samenzwering met het doel Amerikanen in Afghanistan te doden. De raadslieden wezen erop dat Lindh geen crimineel verleden heeft en dat er geen sprake is van vluchtgevaar. De rechter oordeelde anders en noemde Lindh een gevaar voor de gemeenschap.

De 'Amerikaanse talib' werd eind vorig jaar aangehouden in Afghanistan. Dinsdag werd hij officieel in staat van beschuldiging gesteld. De aanklacht telt tien punten, waaronder ook het steunen van al-Qaeda, het terreurnetwerk van Osama bin Laden, zo maakte minister van Justitie Ashcroft bekend.

Lindhs advocaten menen dat hun cliënt geen enkele poging heeft ondernomen tegen zijn landgenoten te vechten. Hij zou zelfs zijn gestopt met vechten toen de VS begonnen met bombardementen in de regio waar hij verbleef.

Bovendien zouden de Amerikanen Lindh tijdens zijn gevangenschap in Afghanistan slecht hebben behandeld. Ondanks verwondingen kreeg hij dagenlang slechts minimale medische zorg. Hij was aan handen en voeten geketend en met tape aan een stretcher vastgeplakt. Verzoeken om juridische bijstand werden steevast genegeerd, aldus het juristenteam van Lindh.

Als Lindh schuldig wordt bevonden kan hij levenslange gevangenisstraf krijgen. De doodstraf kan hem niet worden opgelegd.