AMSTERDAM - Máxima en Willem-Alexander kozen de hoofdstad als locatie voor hun huwelijk en zullen op hun huwelijksdag drie markante Amsterdamse gebouwen aandoen.

Het Paleis op de DamPaleis

Het Paleis werd gebouwd in opdracht van de burgemeesters en schepenen van Amsterdam, als stadhuis. In het gebouw zetelde de bestuurlijke en rechterlijke macht van de stad. Bouwmeester Jacob van Campen nam in 1648 het ontwerp van het gebouw op zich. Het Paleis werd gebouwd met witte steen, maar door de verwering en vervuiling is daar tegenwoordig niet veel meer van de te zien.

Het gebouw werd 150 jaar als stadhuis gebruikt. In 1768 fungeerde het voor het eerst als paleis, toen stadhouder Willem V en zijn vrouw feestelijk in de hoofdstad werden ontvangen.

Nadat Nederland in 1810 werd ingelijfd bij Frankrijk kreeg de Franse landvoogd toestemming van de Franse keizer om het Paleis te gebruiken als woning. Na de val van Napoleon in 1813 gaf Prins Willem van Oranje, de latere Koning Willem I, het Paleis in eerste instantie terug aan Amsterdam. Na zijn inhuldiging zag hij echter het belang in van een verblijfplaats in de hoofdstad, waarop het gemeentebestuur het gebouw opnieuw ter beschikking stelde aan de koning. Pas in 1936 werd het Paleis officieel rijkseigendom.

De Nieuwe Kerk

De Nieuwe Kerk

In de kerk liggen beroemdheden begraven zoals Michiel Adriaensz. de Ruyter, Jan van Galen, Van Kinsbergen en Van Speijk.

Rond 1408 werd de eerste steen gelegd van de Nieuwe Kerk, die toen nog gewijd was aan Maria en Catharina. Omstreeks 1500 werd rond de zijbeuken en omgang van het koor een reeks kapellen toegevoegd, waarmee de kerk haar huidige omvang bereikte.

In 1578 werd de kerk in gebruik werd genomen door de Protestanten, die de altaren en heiligenbeelden verwijderden.

In de Goederenbeurszaal van de Beurs van BerlageDe Beurs

Hij wilde van dit markante gebouw een palazzo pubblico maken; een plek waar iedereen in gemeenschap en kunst samen zou kunnen komen.

Aan de tot standkomingvan het gebouw werkten ingenieurs, beeldend kunstenaars, ontwerpers en zelfs een dichter mee. De Beurs werd in 1903 geopend door koningin Wilhelmina.