TOKIO - Enkele grote landen hebben maandag op de Donorconferentie voor Afghanistan, in de Japanse hoofdstad Tokio, zo'n 1,7 miljard euro toegezegd om dat land weer op de been te krijgen. De premier van de Afghaanse interimregering Karzai riep de gevers op snel met het geld over de brug te komen.

De EU, Japan, de VS, China en Saudi-Arabië deden hun toezeggingen voor de delegaties uit meer dan zestig landen en twintig internationale organisaties. Geschat wordt dat Afghanistan in de eerste vijf jaar tien miljard dollar nodig heeft en nog eens vijf miljard voor de daaropvolgende vijf jaar.

Japan zegde 500 miljoen dollar toe voor de komende tweeëneenhalf jaar. De VS bijna 300 miljoen voor dit jaar en meer in de jaren daarna. De EU zei dit jaar 177 miljoen dollar te willen bijdragen en in de eerste vijf jaar ruim 870 miljoen dollar. Dit is naast de ruim een kwart miljard dollar die de vijftien lidstaten afzonderlijk hebben toegezegd.

Saudi-Arabië, een voormalige bondgenoot van het ten val gebrachte Taliban-regime, zei 220 miljoen dollar te zullen schenken in de eerste drie jaar. China beloofde 100 miljoen. De Afghaanse delegatie reageerde verheugd op de toezeggingen. "Wij zijn veel tevredener dan toen we hier aankwamen", zei economisch raadgever Farhadi van de Afghaanse interimregering.

Voorwaarden

De internationale gemeenschap geeft het geld niet zomaar. De donoren stellen wel voorwaarden. Van de premier van de interimregering Karzai wordt verwacht dat het geld niet in een bodemloze put verdwijnt. De Afghaanse leider beloofde hard te zullen optreden tegen corruptie en zei een gerenommeerd internationaal bedrijf te zullen inhuren dat de uitgaven zal gaan controleren.

Karzai zei verder dat er gewerkt wordt aan een geloofwaardige staat met een efficiënte en transparante regering. "Hoewel de interimregering pas een maand bezig is, zijn we het al eens over de droom van de weg die voor ons ligt. Onze droom is een welvarend en veilig Afghanistan".

Drugshandel

Karzai ging ook in op twee andere zorgen die de internationale geldschieters hebben. Hij zei dat zijn regering volledig staat achter onderwijs voor meisjes, die onder het bewind van de Taliban niet naar school mochten. Ook beloofde hij de drugshandel te zullen aanpakken. Een groot deel van de heroïne in de wereld is afkomstig uit Afghanistan. "Dit is een erg moeilijke taak. Ik hoop dat jullie ons willen helpen. Dit is een grote bedreiging".

Volgens het conceptakkoord van de donorconferentie, waar het Japanse persbureau Kyodo de hand op wist te leggen, komt er een speciaal fonds onder toezicht van de Wereldbank, waaruit projecten gefinancierd zullen worden. Een coördinatiegroep die in de Afghaanse hoofdstad Kabul wordt gevestigd, moet toezien op de uitvoer van de projecten.

De groep zal bestaan uit leden van de Wereldbank, de Ontwikkelingsbank voor Azië, de Islamitische Ontwikkelingsbank, de VN, internationale organisaties, enkele donorlanden, financiële instellingen en de Afghaanse overgangsregering. De eerste vergadering van de club is voorzien voor begin februari. Volgens het conceptakkoord is bilaterale hulp ook mogelijk.

De tekst stelt dat het weghalen van de miljoenen mijnen en de terugkeer van de Afghaanse vluchtelingen prioriteit hebben. Ook bevordering van vrouwenrechten dient met kracht ter hand te worden genomen. Andere prioriteiten zijn onderwijs en democratisering. De bijeenkomst in Tokio, namens Nederland bijgewoond door minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking, eindigt dinsdag.