TOKIO - De interim-regering van Afghanistan heeft besloten de dienstplicht in te voeren. Jongens die de middelbare school hebben doorlopen moeten zich daarvoor aanmelden, aldus minister van Defensie Mohammed Quassem Fahim. Dit meldt het Japanse persbureau Kyodo, dat zich baseert op Radio Afghanistan.

Het invoeren van de dienstplicht is een eerste stap naar het formeren van een nationaal leger, waarin alle etnische groepen en religies zijn vertegenwoordigd. Het leger moet ervoor zorgen dat de orde in het land moet worden bewaard en dat eventuele nieuwe burgeroorlogen worden voorkomen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de dienstplicht ingaat en hoe lang de mannen onder de wapenen moeten. Afghanistan is jarenlang verscheurd geweest door burgeroorlogen. Er zit sinds kort een interim-regering, die werd geïnstalleerd nadat de streng islamitische Talibanleiders waren verdreven.