NEW YORK - Er bestaat een video-opname die de ramp van 11 september in het World Trade Center in New York vanuit het gebouw zelf laat zien. Daarop is te zien hoe wordt opgeroepen tot evacuatie van de noordelijke toren.

Ook is te horen hoe korte tijd later de zuidelijke toren door een vliegtuig wordt geraakt en hoe een brandweercommandant in het WTC via de telefoon krijgt te horen dat er ook een aanslag op het Pentagon is gepleegd. Dit meldde The New York Times

De opnamen zijn gemaakt door de Fransman Jules Naudet, die in New York een documentaire over de opleiding van brandweermannen aan het maken was. Toevallig was hij die dag vlak bij het WTC aan het filmen. Na de inslag van het eerste vliegtuig in de noordelijke toren rende Naudet naar de noordelijke toren.

De eerste beelden die hij daar maakte, laten brandweercommandant Joe Pfeifer en zijn superieur Pete Hayden zien die een commandopost in het gebouw opzetten. Zij geven hun mannen opdrachten en proberen via de telefoon de evacuatie te regelen. In de lobby van het gebouw heerst een griezelige kalmte. De gezichten van de brandweermannen zijn getekend door angst.

Spanning

Wie naar de video kijkt, schrijft The New York Times, is tot het uiterste gespannen "omdat hij precies weet wat er gaat komen: een harde klap, als een bus die tegen een brugpijler botst, het tweede vliegtuig". "Tommy! Tommy! Nog een vliegtuig! Nog een vliegtuig!", schreeuwt iemand. De lens van Naudets camera zit zo vol met stof en puin dat hij steeds met een lap moet vegen om nog iets te kunnen filmen.

Er zijn beelden te zien van bange mensen die enkele minuten later zullen sterven, van een brandweeraalmoezenier die temidden van het geschreeuw van gewonden wordt weggedragen.

De buitenopnamen die Naudet heeft gemaakt, waarin te zien is hoe een vliegtuig op de noordelijke toren botst, werden kort na 11 september wel al getoond. Vrijwel niemand wist van het bestaan van de opnamen in het gebouw. Die opnamen zijn nooit vrijgegeven.

Volgens The New York Times is het de vraag of het publiek de rest van de opnamen te zien zal krijgen. Kopieën zijn wel vertoond in New Yorkse brandweerkazernes. Hij zou ook worden gebruikt in het kader van het onderzoek. Naudet zelf wil de video tot een documentaire maken voor de families van de slachtoffers.