DEN HAAG - Duitsland heeft Nederland gevraagd een bijdrage te leveren van tussen de 250 en driehonderd militairen aan een Duitse eenheid voor de internationale veiligheidsmacht in Afghanistan. De Nederlandse landmachtmilitairen zouden als het kabinet het eens wordt over de uitzending, in beginsel vanaf 22 december in Kabul aan de slag kunnen.

Dat heeft vice-premier Borst vrijdag meegedeeld na afloop van de ministerraad.Ze sloot niet uit dat ook de luchtmacht een aandeel zal hebben in de Nederlandse bijdrage.

Hoe de Nederlandse eenheid er precies uit zal zien, hangt onder meer af van de conferentie van deelnemende landen die momenteel in Londen plaatsvindt. Nederland is daar met twee kolonels namens de chef defensiestaf vertegenwoordigd.

EU-top

Tijdens de EU-top in Brussel kwamen de Europese leiders vrijdag overeen dat alle lidstaten op een of andere manier zullen bijdragen aan de missie. Gemikt wordt op een veiligheidsmacht van tussen de en 4000 man.

Als de Europese landen er samen met de gematigde moslimlanden Turkije en Jordanië in Londen uitkomen, is het woord aan de Veiligheidsraad van de VN. De raad moet de komende dagen het mandaat vaststellen voor de veiligheidsmacht.

Voornaamste punt van discussie is de vraag of de missie onder hoofdstuk zeven dan wel zes van het VN-handvest moet plaatsvinden. In het eerste geval is er sprake van een vredesafdwingende operatie, met ruimere bevoegdheden voor de veiligheidsmacht. Onder hoofdstuk zes is er sprake van vredeshandhaving.

Volgende week besluit

Als de Nederlandse bijdrage definitief is vastgesteld en er een mandaat ligt van de Veiligheidsraad, zal het kabinet begin volgende week een besluit kunnen nemen over de uitzending. Dat geeft de Tweede Kamer de gelegenheid nog voor het kerstreces over het besluit te debatteren.

Borst wees er op dat het kabinet de Kamer niet om instemming hoeft te vragen. Maar in de praktijk zal de regering alleen tot uitzending overgaan als een ruime meerderheid van het parlement daar geen bezwaar tegen heeft.