DEN HAAG - Een Nederlandse bijdrage aan de internationale vredesmacht in Afghanistan lijkt dichtbij. Minister Van Aertsen heeft dinsdagavond aan de Tweede Kamer laten weten dat deelname serieus overwogen wordt.

Duitsland heeft Nederland gevraagd een bijdrage te leveren aan de Duitse eenheid voor de internationale vredesmacht in Afghanistan. Ook Groot-Brittannië zou interesse hebben in een dergelijke samenwerking. Dat is dinsdag uit zeer betrouwbare bronnen rond het kabinet vernomen.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zal hoogstwaarschijnlijk vrijdag een besluit nemen over het mandaat van de vredesmacht. Zoals het er nu naar uitziet zal het Verenigd Koninkrijk deze vredesmacht leiden.

Duitsland had al eerder aangegeven te willen bijdragen aan een vredesmacht. Begin deze week is Nederland benaderd om aan de Duitse inbreng deel te nemen.

Brief

De Tweede Kamer is er dinsdag door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken in een brief over geïnformeerd dat Nederland een bijdrage aan een VN-veiligheidsmacht in Afghanistan onderzoekt. In die brief worden Duitsland noch het Verenigd Koninkrijk genoemd. Omdat vrijdag de Europese top in het Belgische Laken is, zal het kabinetsberaad over het verzoek pas begin volgende week kunnen plaatsvinden.

D66-fractiewoordvoerder Hoekema gaf dinsdag aan dat zijn partij bereid is ja te zeggen als het gaat om het opvullen van een "klein gaatje waar Nederland iets zeer nuttigs kan doen, zoals bijvoorbeeld bruggen bouwen".

VVD-woordvoerder Van den Doel voelde zich enigszins overvallen door het nieuws. Hij zei dat zijn partij in principe positief staat tegenover verzoeken om bij te dragen aan de internationale veiligheid. Van den Doel wilde gezien het ontbreken van nadere gegevens verder geen commentaar geven.

Zowel PvdA als CDA lieten weten in principe positief tegenover de vraag van Duitsland te staan.

Premier Kok gaf vrijdag al aan dat het toen nog te vroeg was om over een Nederlandse bijdrage te spreken, maar hij zei wel dat Nederland als lid van de internationale gemeenschap verplicht is een dergelijk verzoek serieus in overweging te nemen.

Toetsingskader

Kok zei dat als zo'n verzoek zou worden gedaan, het toetsingskader volledig van kracht zou zijn. Mocht het verzoek niet voldoen aan deze randvoorwaarden die Nederland stelt aan een dergelijke vredesmissie, dan zal Nederland niet meedoen, gaf Kok aan.

In het toetsingskader is een van de belangrijkste voorwaarden dat de Nederlandse bijdrage is ingebed in die van een of meerdere grote landen. Als Nederland zou meedoen in de Duitse deelname, wordt in ieder geval aan die voorwaarde voldaan.