WASHINGTON- Uit een videoband die is gevonden in een woning in Jalalabad zou blijken dat Osama bin Laden verantwoordelijk is voor de aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september. Dit heeft de Amerikaanse krant The Washington Post zondag geschreven op basis van uitspraken van hoge Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

De videoband, die nog niet openbaar is gemaakt, zou tot dusver het meest overtuigende bewijs zijn dat Osama bin Laden daadwerkelijk verantwoordelijk is voor de aanslagen op het World Trade Centre en het Pentagon. In de veertig minuten durende opname bedankt Bin Laden God en voor de geslaagde aanvallen en laat hij blijken dat de schade in New York veel groter is dan verwacht.

De video is inmiddels bekeken door de Amerikaanse vice-president Cheney, die in de Washington Post

Op de video zou volgens de Amerikaanse overheidsfunctionaris 's werelds meest gezochte terrorist op een toon over de aanslagen praten, waaruit zonder twijfel is op te maken dat hij niet alleen van de aanslagen wist, maar ook verantwoordelijk was voor de planning ervan.

De amateurvideo, die door experts als authentiek is bevonden, is niet dezelfde als die premier Blair noemde in zijn toespraak van 10 november voor het Britse parlement.

De Amerikaanse autoriteiten overleggen nu of de band wel of niet openbaar gemaakt moet worden. Sommige regeringsfunctionarissen hopen dat moslimstaten die zich nu afvragen of het wel terecht is dat Bin Laden wordt aangemerkt als het brein achter de aanslagen, met deze video over de streep kunnen worden getrokken.

Tot dusver hebben de Verenigde Staten nog geen overtuigend bewijsmateriaal op tafel weten te leggen waaruit blijkt dat Bin Laden verantwoordelijk is voor de aanslagen van 11 september.