BONN - De deelnemers aan de Afghanistan-conferentie in Bonn hebben na negen dagen van overleg een akkoord gesloten over een nieuwe regering. De 44-jarige Pathaan Hamid Karzai wordt, zoals verwacht, premier van de regering die op 22 december zal aantreden. De Noordelijke Alliantie krijgt een aantal sleutelposten.

Bekijk video

Het overgangsbestuur zal Afghanistan internationaal vertegenwoordigen en aan de macht blijven tot een traditionele raad van stamoudsten en prominente geestelijken, de zogeheten Loya Jirga, bijeen wordt geroepen. De Loya Jirga moet de interim-regering een duidelijker structuur geven. De verwachting is dat er op zijn vroegst in 2004 verkiezingen kunnen worden gehouden.

Het akkoord over de interim-regering werd woensdag door de vier deelnemende delegaties ondertekend in aanwezigheid van bondskanselier Schröder en minister van Buitenlandse Zaken Fischer.

De overeenkomst moet het einde inluiden van een onrustige en bloedige periode van twintig jaar, waarin Afghanistan door de voormalige Sovjetunie werd bezet, het toneel was van een burgeroorlog en overheerst werd door de Taliban.

Nieuwe premier

De nieuwe premier Karzai kan rekenen op steun van het westen en de Verenigde Naties. Hij gold al dagen als favoriet voor de functie van eerste minister. Hij behoort tot de Pathanen, die in Afghanistan de grootste bevolkingsgroep vormen.

Abdullah Abdullah blijft minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Qasim Fahim wordt minister van Defensie en de delegatieleider van de Noordelijke Alliantie in Bonn, Yunis Qanuni, wordt minister van Binnenlandse Zaken. Elf ministersposten moesten woensdagochtend nog worden ingevuld.

De deelnemers aan de conferentie hebben tevens ingestemd met het zo snel mogelijk sturen van een vredesmacht onder VN-mandaat naar Afghanistan. Over de samenstelling en omvang van de troepenmacht is nog geen duidelijkheid. Wel staat vast dat een voorhoede van de vredesmacht al voor de kerstdagen naar Afghanistan kan gaan.

De VN en de Afghaanse delegatie kwamen verder overeen dat de voorlopige regering niet het recht krijgt om oorlogsmisdadigers amnestie te verlenen. Het is aan de VN om daar besluiten over te nemen.