BONN - De deelnemers aan de Afghanistan-conferentie in Bonn zijn het eens geworden over een nieuwe regering. De Pathaan Hamid Karzai wordt - zoals verwacht - premier. Abdullah Abdullah blijft minister van Buitenlandse Zaken, Mohammed Qasim Fahim wordt minister van Defensie en de delegatieleider van de Noordelijke Alliantie in Bonn, Yunis Qanuni, wordt minister van Binnenlandse Zaken.

Met de overeenstemming over de personen in het nieuwe kabinet is de conferentie afgerond op de ondertekening van de bereikte akkoorden na. Die zal later op de dag plaatsvinden.

De nieuwe Afghaanse regering neemt op 22 december de macht over van de Noordelijke Alliantie, die na de verdrijving van de Taliban tijdelijk de dienst uitmaakt in de hoofdstad Kabul. Dit hebben de deelnemers aan de conferentie over de toekomst van het land in Bonn afgesproken, aldus een woordvoerder van de Verenigde Naties woensdag.

Donorconferentie

De conferentie is nog net op tijd afgerond. Woensdag begint in Berlijn een conferentie van donorlanden die mogelijk bereid zijn geld te steken in de wederopbouw van Afghanistan.

De Afghaanse gezanten in Bonn bereikten dinsdag al een raamakkkoord voor een interimregering. Dit overgangsbestuur zal Afghanistan internationaal vertegenwoordigen en aan de macht blijven tot een traditionele raad van stamoudsten en prominente geestelijken, de zogeheten Loya Jirga, bijeen wordt geroepen.

De Loya Jirga moet de interimregering een duidelijkere structuur geven. De verwachting is dat er op zijn vroegst in 2004 verkiezingen kunnen worden gehouden.

Vredesmacht voor kerst

De deelnemers aan de conferentie hebben tevens ingestemd met het zo snel mogelijk sturen van een vredesmacht onder VN-mandaat naar Afghanistan. Over de samenstelling en omvang van de troepenmacht is nog geen duidelijkheid. Dinsdagavond werd wel bekend dat een voorhoede van de vredesmacht al voor de kerstdagen naar Afghanistan kan worden gestuurd.

De VN en de Afghaanse delegatie kwamen tevens overeen dat de voorlopige regering niet het recht krijgt om om oorlogsmisdadigers amnestie te verlenen. Het is aan de VN om daar besluiten over te nemen.