DEN HAAG - Het kabinet heeft vrijdag het groene licht gegeven voor de inzet van drie fregatten, vier Orion patrouillevliegtuigen, een KDC10 tankervliegtuig en een onderzeeboot. Het materieel wordt ingezet in de strijd tegen terrorisme en drugs. De Nederlandse bijdrage versterkt de door de VS geleide internationale coalitie tegen het internationale terrorisme.

Twee fregatten en twee Orions worden naar het Arabisch schiereiland gedirigeerd. Het KDC10 tanker/transportvliegtuig wordt op Qatar gestationeerd. Het tankervliegtuig vertrekt al op korte termijn naar het vliegveld Al Udeid in dat land. Het wachten is nog op de overeenkomst waarin de rechtspositie van de Nederlandse militairen en aanverwante zaken zijn geregeld.

Het fregat Hr.Ms. Philips van Almonde vertrekt als eerste op 10 december naar het operatiegebied. Naar verwachting komt het schip daar begin januari aan. Het tweede fregat, de Hr.Ms. Van Amstel vertrekt op 14 januari en arriveert begin februari in het gebied.

In haar brief aan de Tweede Kamer schrijft het kabinet dat de schepen vooral worden ingezet om terroristische groeperingen te onderscheppen die in Afghanistan hebben geopereerd, en eventuele wapentransporten. Daarnaast worden de schepen ingezet voor beveiligings- en escortetaken. Het is niet de bedoeling dat de eenheden offensieve taken uitvoeren. Wel is het mogelijk dat er op enig moment schepen worden aangehouden.

Irak

Het kabinet wijst er op dat er geen aanwijzingen zijn dat de VS voorbereidingen treft voor een aanval op Irak. Mocht de Amerikaanse aandacht in een later stadium toch verschuiven naar Irak, dan zal eventuele Nederlandse betrokkenheid een nieuw besluit van het kabinet vereisen.

Het derde fregat, Hr.MS. Abraham van Hulst en de overgebleven twee Orions verhuizen naar het Caribisch gebied ter ondersteuning van de Amerikaanse drugsbestrijding in de regio. Zij compenseren het materieel dat de VS daar heeft teruggetrokken voor de strijd tegen het terrorisme in Afghanistan.

Over de inzet van de onderzeeboot wil Defensie geen enkele mededeling doen. Aanvankelijk zou de onderzeeër gebruikt worden voor de strijd tegen de drugssmokkel in het Caribisch gebied. Maar in de brief aan de Tweede Kamer schrijft minister De Grave (Defensie) om 'militair-operationele redenen' daar niets over te kunnen zeggen in het openbaar. Ook het moment waarop de onderzeeboot wordt ingezet blijft geheim.

Voor de operatie zijn verder achthonderd militairen beschikbaar. De eenheden die in de regio van het Arabisch schiereiland worden ingezet in coalitieverband, blijven onder het operationele commando van Nederland. Dat betekent dat de operationele taken in het gebied alleen kunnen worden gewijzigd in overleg met Nederland.

De totale extra kosten van beide operaties worden vooralsnog begroot op tussen de 175 en 225 miljoen gulden gerekend over een periode van één jaar.