WASHINGTON - Het centrale commando van de Amerikaanse strijdkrachten in Afghanistan heeft de rem gezet op het sturen van een internationale troepenmacht naar het Aziatische land. De militaren vrezen dat een dergelijke troepenmacht de Amerikanen voor de voeten zal lopen, aldus Amerikaanse regeringsfunctionarissen in The Washington Post van vrijdag.

De beslissing druist in tegen stappen van landen als Groot-Brittannië, Frankrijk, Canada, Turkije en Jordanië die militairen in gereedheid hebben gebracht om de hulpverlening in Afghanistan te versnellen. De Amerikaanse opperbevelhebber van de strijdkrachten in Afghanistan, generaal Franks, vindt het voorbarig om hulp aangeboden door andere landen momenteel te accepteren terwijl hij zich volop bezighoudt met dringende militaire aangelegenheden, zeggen diplomaten.

De weerstand van Franks tegen het sturen van een internationale vredesmacht komt op het moment dat een belangrijk obstakel tegen de komst van een vredesmacht net lijkt opgeruimd. De Noordelijke Alliantie heeft deze week bij besprekingen in Bonn te kennen gegeven haar goedkeuring te geven voor de komst van een dergelijke macht.

Ook het Witte Huis heeft zich vrijdag uitgesproken tegen het sturen van een internationale vredesmacht naar Afghanistan. Woordvoerder Ari Fleischer van het Witte Huis zei dat zo'n stap 'prematuur is'. "De oorlog is nog steeds bezig en de doelstellingen zijn nog niet bereikt", aldus Fleischer.

Hij verklaarde dat de stabiliteit in Afghanistan het best is gediend met de vorming van een interimregering waarin alle Afghaanse groepen zijn vertegenwoordigd. Zolang dat nog niet is gebeurd, is het volgens Fleischer te vroeg om te praten over de samenstelling van een vredesmacht.