Google heeft een app uitgebracht waarmee mensen snel hun locatie kunnen delen met vrienden of familie. De app Trusted Contacts voorziet in een veiligheidscheck in noodsituaties.

Gebruikers kunnen zelf kiezen wie hun 'vertrouwde contacten' zijn, schrijft Google maandag in een blogpost. Met die mensen kan de gebruiker snel zijn of haar locatie delen als hij of zij zich onveilig voelt.

Ook kunnen de vertrouwde contacten de locatie van een contactpersoon opvragen, als ze vermoeden dat die in gevaar is. De gebruiker kan dan kiezen de locatie te delen of het delen van gegevens te weigeren. Als de gebruiker niet binnen vijf minuten reageert, worden locatiegegevens automatisch verstuurd.

De app is vergelijkbaar met de veiligheidscheck van Facebook. Grootste verschil is dat de Facebook-functie alleen wordt geactiveerd in het geval van een (lokale) ramp, terwijl het systeem van Google altijd te gebruiken is.

Trusted Contacts werkt ook als de smartphone van de gebruiker offline is, door de laatst bekende locatie van mensen op te slaan. Ook kan de gebruiker zijn of haar locatie real-time delen met een contact, zodat die kan zien waar de persoon zich naartoe beweegt.