In de zorg kunnen honderden miljoenen euro's worden bespaard door beter gebruik te maken van eHealth, ICT die de zorg ondersteunt. 

In totaal zou de inzet van Apps een besparing van zo'n 400 miljoen kunnen opleveren, becijfert wetenschappelijk onderzoeksbureau NYFER in opdracht van zorgverzekeraar ONVZ.

Een belangrijke bevinding is dat met behulp van apps minder fysiek contact met zorgverleners nodig is. Als voorbeeld wijzen de onderzoekers dat het monitoren van hartpatiënten kan leiden tot 25 procent minder ziekenhuisopnames.

Een ander punt waar de zorg met technologie aan effectiviteit kan winnen is consultatie en diagnose. Artsen blijken onderling nauwelijks gebruik te maken van technische hulpmiddelen om informatie uit te wisselen.

Productiviteit

Dat er zoveel voordeel te halen is, komt volgens onderzoekers omdat de productiviteit in de zorg niet is toegenomen en de kosten jaarlijks met drie procent stijgen. 

De inzet van technologie die het werk efficiënter maakt kan een rem vormen op de groei van die kosten. De verwachting is dat er honderdduizenden extra personeelsleden in de zorg bijkomen en in 2040 zonder ingrijpen 22 procent van de mensen in zorg zal werken.

Risico's

De onderzoekers zien ook de nodige risico's aan het werken met eHealth. Zo wijzen ze erop dat medische gegevens in de handen van verkeerde personen kunnen komen en dat online behandelingen soms geen vervanging voor fysiek contact kan zijn. Zo kan zorg niet meer aande medische standaard voldoen.

Artsen blijken te vrezen dat het contact met de patiënt minder wordt. Verder wijzen de onderzoekers erop dat het inzetten van eHealth lang niet altijd goedkoper of beter zal zijn.

Overigens is het overstappen op eHealth niet snel te regelen. NYFER verwacht grote kosten met in het invoeren ervan. Dat komt niet alleen door de ontwikkeling van applicaties, beveiliging en het invoeren, maar ook doordat zorginstellingen dan anders moeten gaan werken.