Het stadsbestuur zal de komende maanden alle grote en vooral dure projecten opnieuw kritisch tegen het licht houden. De schuldenlast van Amsterdam stijgt de komende jaren mogelijk naar een kritische grens. Versobering van projecten is een optie, maar ook het heroverwegen van sommige investeringen. "Als je de Meervaart gaat aanbesteden, dan zal het veel duurder gaan worden door de stijgende bouwkosten", aldus wethouder van financiën Hester van Buren in Park Politiek als voorbeeld van zo'n investering.

Het alsmaar duurder wordende leven heeft ook zijn effect op de gemeentebegroting. Ook drukken de ambities van de coalitie op het huishoudboekje, evenals de oplopende rente. De schuld van Amsterdam stijgt hierdoor de komende jaren van 7,1 naar 9 miljard euro. Dat maakte Van Buren deze week bekend tijdens de presentatie van de gemeentebegroting voor 2023.

"We hebben een verantwoorde schuld, ook in 2026. Dan zitten we nog binnen de normwaarde van onze toezichthouders zoals de provincië. Het kan alleen niet oneindig doorgaan en dus moeten we verantwoorde keuzes gaan maken. Vergis je niet, dit zijn investeringen in de stad. Het komt ten goede van de inwoners", aldus Van Buren.

Wat de wethouder betreft kan de alsmaar oplopende schuld niet oneindig doorgaan. "Het huishoudboekje moet wel op orde zijn. We gaan naar al onze grote investeringen kijken: is het betaalbaar, haalbaar en uitvoerbaar."

En dus zullen er de komende tijd keuzes gemaakt moeten maken tussen alle ambities. Niet alles kan. Het stadsbestuur zal samen met de raad het gesprek voeren over bijvoorbeeld het megaproject Sprong over IJ, de plannen voor een tunnel en bruggen richting Noord, meent Van Buren. "Maar denk ook aan de uitbreiding van de Noord/Zuidlijn, de zogeheten schaalspronginvesteringen." Er wordt ook gekeken naar andere oplossingen zoals het aantrekken van private investeerders.

Bouwkosten

Het is ook nog maar de vraag of de projecten überhaupt uitgevoerd kunnen worden voor het begrote bedrag. De wethouder: "Ook de bouwkosten stijgen enorm. . Dat betekent ook wat voor de investeringen die je doet. Als je de Meervaart bijvoorbeeld gaat aanbesteden, dan zal het veel duurder gaan worden."

Alle projecten zullen worden getoetst op hun duurzaamheid. "Dat is inderdaad een breed begrip", erkent Van Buren. "Dat gaan bijvoorbeeld over het De Mirandabad. Dat is nou niet echt een energiezuinig gebouw en daarvan hebben we besloten dat wel te gaan renoveren. Ook dus om te verduurzamen, dat is financieel verstandig en goed voor de energiekosten."

Rente

Een andere zorg voor de stad is de stijgende rente. Op dit moment krijgt Amsterdam nog geld toe over hun leningen, maar in 2026 moet het ruim 50 miljoen aan rente betalen. "Ik kan geen rente-voorspellingen doen. We houden het nauwlettend in de gaten", reageert van Buren. "We moeten wendbaar zijn. Dat is nu ook: er ontstaat een energiecrisis. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten."