De gemeente heeft tijdens de warme dagen meerdere boetes uitgedeeld aan overlastgevers bij de Nieuwe Meer. Sinds 11 augustus werd dagelijks handhaving ingezet om de overlast van feestgangers en partyboten aan te pakken.

Omwonenden van de Nieuwe Meer hebben de afgelopen maanden veel last gehad van grote groepen jongeren die feest vieren op het water. In sommige gevallen werden de boten aaneengeschakeld, waarna de feestgangers de volumeknop nog even extra hoog zetten. Tot grote ergernis van de omwonenden en leden van het volkstuinencomplex naast de Nieuwe Meer.

Stadsdeel Zuid heeft AT5 begin augustus laten weten in eerste instantie de overlastmeldingen in kaart te brengen, maar al op 11 augustus werden dagelijks ongeveer 20 nautisch inspecteurs, handhavers en toezichthouders van Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) ingezet. Daarnaast namen ook de politie en straatcoaches deel aan de actie.

In totaal zijn er op het water in de omgeving van de Nieuwe Meer dertien boetes opgelegd, waarvan acht voor meerdere overtredingen. Daarnaast zijn er 22 waarschuwingen uitgedeeld (voorwaardelijke boetes). Rond de plas zijn op de wal vier boetes opgelegd, onder meer voor verstoring van de openbare orde en wildplassen. Ook zijn honderden recreanten aangesproken en geïnformeerd over de regels.

Verder zijn op de sluizen van en naar de Nieuwe Meer ter plekke ongeveer 450 doorvaartvignetten verkocht aan schippers die deze nog niet hadden. Dit is sinds januari 2022 verplicht voor iedere boot die door het water in Amsterdam vaart.