De Partij voor de Dieren heeft het stadsbestuur vragen gesteld over de kwaliteit van het water voor vissen, planten en waterinsecten. De partij pleit voor meer luwe plekken, zodat de zogenoemde 'ecologische waterkwaliteit' verbeterd.

In juni vertelde een waterexpert van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht dat het water voor de natuur ondermaats is. "Amsterdams water krijgt een slecht cijfer. Dat komt doordat waterplanten, insecten en vissen geen ruimte krijgen", zei hij.

Noodzakelijk

Naar aanleiding van die uitspraken zegt Partij voor de Dieren-fractievoorzitter Anke Bakker dat het noodzakelijk is dat de biodiversiteit onder water toeneemt. Ze wijst erop dat het volgens Europese regelgeving, de zogenoemde Kaderrichtlijn Water KRW, ook moet.

Bakker wil weten in hoeverre het Amsterdamse water nu voldoet aan de doelstellingen van de KRW. Als het water niet voldoet, wil ze weten welke maatregelen er genomen worden. "En bestaat daarmee een realistische verwachting dat de doelen behaald zullen worden? Zo nee, vindt het college het dan niet nodig om extra maatregelen te nemen?"

Ze haalt twee punten uit het coalitieakkoord aan. Daarin stond dat er gebouwd gaat worden op het water, dat er daarnaast meer groen op het water toegevoegd wordt en dat er onderzoek wordt gedaan naar een drijvend park. "Besteedt het college hierbij aandacht aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit?"

Ook vraagt Bakker of er gekeken wordt wat bodemverontreiniging voor invloed heeft op het onderwaterleven.