Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne eind februari, zijn er in totaal 4.805 Oekraïense vluchtelingen ingeschreven in de basisregistratie van de gemeente Amsterdam. 21.937 Oekraïners meldden zich inmiddels bij het servicepunt van de gemeente op het Centraal Station.

Dat meldt een woordvoerder van wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) aan AT5 op basis van de meeste recente cijfers van 7 augustus. De Oekraïners die zich bij het servicepunt op het Centraal Station melden worden gehuisvest in Amsterdam of via het Landelijk Coördinatiepunt Vluchtelingen Spreiding (LCVS) doorverwezen naar een andere locatie in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland of ergens anders in het land.

Op het moment zijn er tweeduizend gemeentelijke noodopvangplekken voor Oekraïners en zo'n vijfhonderd semi-permanente plekken. Op die plekken kunnen vluchtelingen een tot drie jaar blijven wonen. De overige Oekraïense vluchtelingen die staan ingeschreven in de stad wonen bij particulieren. Ook is het mogelijk dat Oekraïners inmiddels ergens anders wonen, maar nog wel staan ingeschreven in de stad.

Dagelijks melden nog ongeveer zestig Oekraïense vluchtelingen zich bij het servicepunt op Amsterdam Centraal. De afgelopen weken plaatste de gemeente meer vluchtelingen in Amsterdam, omdat er meer ruimte beschikbaar komt in de noodopvanglocaties. Dat komt door de in gang gezette doorstroming van vluchtelingen die al langer in de noodopvanglocaties zitten, naar semi-permanente locaties.

Meerdere gemeenten maken zich zorgen over de opvang van nieuwe Oekraïense vluchtelingen, blijkt uit een vorige maand gepubliceerde inventarisatie van het NIPV, het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Zij spraken met vertegenwoordigers van veertien veiligheidsregio's. "Nu het laaghangend fruit is geplukt, wordt het steeds lastiger om geschikte woonruimte te vinden de komende maanden. Een onverhoopte nieuwe golf vluchtelingen kunnen we nauwelijks aan", is onder meer te lezen in het rapport.

In Amsterdam is van dergelijke zorgen vooralsnog geen sprake, aldus de woordvoerder van wethouder Groot Wassink. Bij het landelijke verdeelmodel voor de spreiding en plaatsing van Oekraïense vluchtelingen kreeg Amsterdam 2.390 opvangplekken toegewezen.

Op dit moment zijn er dus voldoende noodopvangplekken en semi-permanente plekken. "De crisisorganisatie Oekraïne van de gemeente Amsterdam onderzoekt daarnaast continu of er mogelijkheden zijn voor nieuwe of vervangende locaties om op adequate wijze het hoofd te kunnen blijven bieden aan deze crisis", aldus de woordvoerder.