De Pride Amsterdam, die zaterdag 30 juli begint, staat dit jaar in het teken van "My Gender, My Pride". Hierbij wordt ook aandacht besteed aan huiselijk geweld.

transgender personen worden vaak het slachtoffer van huiselijk geweld. Het kan gaan om psychisch, fysiek of seksueel geweld. Uit onderzoek van Transgender Netwerk Nederland blijkt dat 42 procent van de ondervraagde volwassen transgender personen te maken heeft gehad met huiselijk geweld.

Alejandra Ortiz verhuisde zeven jaar geleden vanuit Mexico naar Nederland. In Mexico werd ze niet geaccepteerd, ook niet door haar familie. "Ik heb te maken gehad met huiselijk geweld toen ik bij mijn familie woonde omdat ik anders was. Ik was een vrouwelijke jongen." Het geweld kwam niet alleen thuis voor maar ook op haar school, in de kerk, in het dorp en later met partners. "Ik had twee partners die extreem gewelddadig tegen me waren. Met een partner gebeurde het in Mexico en met de ander hier in Nederland."

Huiselijk geweld tegen transgender personen is volgens Alejandra een maatschappelijk vraagstuk. "transgender personen worden in veel opzichten gemarginaliseerd als het gaat om toegang tot onderwijs of het krijgen van een baan. En er is veel schaamte rond het partner of familielid zijn van een transgenderpersoon." En dat is volgens Alejandra de reden waarom transgender personen geweld, marginalisering, uitsluiting en depressie ervaren.

Ook tijdens de Pride, die op zaterdag 30 juli begint, zal dit jaar worden stilgestaan bij huiselijk geweld. BeyonG Veldkamp is ambassadeur van Pride en vertelt hoe huiselijk geweld onder de aandacht wordt gebracht. "Je hebt bijvoorbeeld Pride Park met allemaal rainbowmarkets met informatie over hoe mensen bijvoorbeeld hulp kunnen krijgen. Op die manier weten mensen dat ze niet alleen zijn en dat ze hulp kunnen krijgen", aldus BeyonG.