Het aantal Amsterdammers blijft de komende jaren flink groeien. Dat is de conclusie van statistiekbureau CBS. De stad passeert naar verwachting in het jaar 2030 de grens van een miljoen inwoners. Het CBS verwacht dat er in de komende dertien jaar (tot 2035) ruim 175 duizend nieuwe Amsterdammers bij komen.

Dat concludeert het CBS uit eigen onderzoek. Van de vier grote steden van het land krijgt Amsterdam er de meeste inwoners bij. De stad telt nu 882,6 duizend inwoners, naar verwachting stijgt dat aantal met 20 procent de komende dertien jaar. Daarmee is Amsterdam niet de stad met de grootste relatieve groei, dat is Utrecht met een stijging van ruim 26 procent.

Volgens het CBS groeit de stad flink omdat veel inwoners relatief jong zijn en doordat er meer kinderen worden geboren dan dat er mensen overlijden. Daarnaast is er ook een grote aantrekkingskracht op immigranten, expats en internationale studenten. Wel moet de kanttekening worden gemaakt dat de woningbouw genoeg moet blijven groeien in de stad om tot de verwachte groei te komen.

Nederland zelf blijft ook flink doorgroeien. Uit de prognose van het CBS blijkt dat er tot 2035 waarschijnlijk 1,3 miljoen Nederlanders bij komen. Nederland telt dan in totaal 18,9 miljoen inwoners. Vooral in de grote steden en randgemeente neemt het aantal inwoners toe, naar verwachting zo'n 70 procent van alle nieuwe Nederlanders. Bij gemeentes aan de grenzen van het land neemt het aantal inwoners juist af.