Burgemeester Halsema heeft het zogenoemde overlastgebied in Oost uitgebreid. De Eerste Oosterparkstraat en omliggende straten zitten er sinds 1 juli bij, wat betekent dat messen daar verboden zijn en overlastgevers weggestuurd kunnen worden.

De Dapperbuurt is sinds 2014 al zo'n overlastgebied, maar dat was volgens Halsema niet genoeg. "Rond de Dapperbuurt is de overlast van personen toegenomen rondom de Eerste Oosterparkstraat", schreef ze vrijdag in een brief aan de gemeenteraad. "Waar sprake is van een structurele verstoring van de openbare orde en het intimideren van bewoners en ondernemers"

In de periode juli 2021 - juni 2022 kwamen er over de Dapperbuurt bij de gemeente en politie 535 overlastmeldingen binnen. "Hetgeen gelet op de omvang van dit gebied, dat relatief beperkt is, onaanvaardbaar hoog is", stelt Halsema.

Het is niet het enige gebied waar dat zo is. Ook het aantal incidenten in de Da Costabuurt ( 501 overlastmeldingen), de Sarphatiparkbuurt (377 meldingen), en in Teleport in Nieuw-West (167 meldingen) was het afgelopen jaar te hoog. Die gebieden waren toen al overlastgebieden en dat wordt met een jaar verlengd.

In de Da Costabuurt en Sarphatiparkbuurt verblijven volgens de gemeente veel groepen daklozen. "Dit resulteert in bedelen, (hinderlijk) gebruik van alcohol en drugs, opdringen aan passanten en slapen in de openbare ruimte en portieken."

In Teleport, een gebied met vooral bedrijven, gaat het om iets andere problemen. Handhavingsacties in de rest van de stad zouden er tot een waterbedeffect leiden. "De voornaamste overlast die in dit gebied plaatsvindt betreft inbraken in auto's en bedrijven, zakkenrollerij, bedelen, straatroof, andere geweldsincidenten en drugs- en alcoholgerelateerde overlast van op straat rondhangende personen."

Overlastgevers mogen een 'verwijderingsbevel' krijgen voor de duur van 24 uur of zelfs één tot drie maanden. In de brief schreef Halsema dat 'aan het algemeen belang om verstoring van de openbare orde te voorkomen meer gewicht dient te worden toegekend dan aan het belang van een overtreder om niet in zijn bewegingsvrijheid te worden beperkt'.

Messen of andere voorwerpen die als steekwapen kunnen worden gebruikt moeten op de openbare weg zo zijn ingepakt dat ze niet kunnen worden gebruikt. Volgens Halsema staan de openbare orde en veiligheid 'ernstig onder druk' en neemt dit verder toe door de aanwezigheid van messen.