Onderzoekers gaan groepsgesprekken houden over de lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Er wordt bijvoorbeeld gesproken met Amsterdammers met een migratieachtergrond en praktisch opgeleide Amsterdammers.

In maart kwam slechts 46,6 procent van de volwassen Amsterdammers opdagen in een stemlokaal. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft het stadsbestuur daarom gevraagd 'de onderliggende oorzaken van de lage verkiezingsopkomst nader te onderzoeken'. Floris Vermeulen, universitair hoofddocent aan de UvA, gaat dit onderzoek met een aantal anderen gaat uitvoeren.

Vermeulen heeft gisteren een onderzoeksvoorstel aan de gemeenteraad gestuurd. "Opkomstbevordering is een complexe materie en vraagt voor een brede, langdurige, maar ook specifieke benadering", schrijft hij. "Politiek gaat namelijk over meer dan alleen stemmen. Om de opkomst te bevorderen moet ook onderzocht worden hoe stemgerechtigden zich tot bepaalde maatschappelijke vraagstukken verhouden en hoe zij naar de politiek kijken."

Ook wil hij weten welke mogelijkheden Amsterdammers kunnen om zelf invloed uit te oefenen op politieke beslissingen en in hoeverre ze merken dat daadwerkelijk te kunnen doen. "De vraag is in feite wat stemgerechtigden er van weerhoudt om actief met politiek bezig te zijn? Zaken als ervaren politieke representatie, politiek (zelf) vertrouwen en het gevoel daadwerkelijk politieke invloed te hebben spelen hierbij een belangrijke rol."

Acht groepen

Hij wil acht groepen samenstellen. Het gaat dan om jongeren die voor het eerst mochten stemmen, expats, Amsterdammers met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse migratieachtergrond en Amsterdammers met een praktische opleiding. Een gespreksleider met ervaring met de doelgroep moet voor 'focus op het thema' zorgen en helpen met het vinden van Amsterdammers die aan de gesprekken meedoen.

Het onderzoek moet leiden tot een 'concreet handelingsperspectief' voor de gemeente om de opkomst te bevorderen. Daarbij wil Vermeulen een schatting geven van het effect van de aanbevelingen. Eind mei deze maand zouden de voorbereidingen kunnen beginnen. Eind oktober van dit jaar kan de rapportage af zijn. Het onderzoek zal zo'n 43.000 euro kosten.