De psychiatrische afdeling voor patiënten met zware problemen aan de Vlaardingenlaan in Nieuw-West, de Kliniek Intensieve Behandeling (KIB), gaat per 1 mei de deuren sluiten. Als reden geeft koepelorganisatie Arkin het gebrek aan personeel en dat het geen geschikte locatie is om de patiënten te behandelen.

Op de KIB aan de Vlaardingenlaan worden patiënten met ernstige psychiatrische problemen behandeld die bij andere klinieken niet verder geholpen kunnen worden. Deze patiënten zijn volgens Arkin de afgelopen jaren "complexer en helaas vanuit de ziekte soms ook agressiever" geworden.

Voor de behandeling is het juiste personeel nodig en daar heeft de kliniek een al een lange tijd een tekort van. Volgens Arkin heeft een aantal van de medewerkers besloten om ergens anders te gaan werken en is daardoor een probleem ontstaan. "Vanwege het personeelstekort kan de veiligheid en de kwaliteit van de zorg niet meer worden gegarandeerd."

Geen geschikte locatie

De andere reden om de afdeling te sluiten is dat Arkin tot de conclusie is gekomen dat door het complexer worden van de patiënten de locatie aan de Vlaardingenstraat niet meer geschikt zou zijn. "Wij zijn van mening dat deze ingewikkelde en ook complexe doelgroep beter op een andere locatie behandeld kan worden. Omringd door afdelingen en klinieken die dezelfde hoog beveiligde, intensieve zorg bieden aan een ontwrichtende patiëntenpopulatie."

De instelling is van plan om voor alle patiënten die bij de KIB aan de Vlaardingenlaan in behandeling zijn een passende nieuwe plek te vinden. "Dit gaat in overleg met de patiënten, hun naasten, de verwijzende instellingen en andere KIB's in Nederland", laat de zorginstelling weten.