Jongeren drinken dagelijks te veel glazen frisdrank en krijgen daardoor een overschot aan suiker binnen. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD Amsterdam. Het is één van de belangrijkste redenen waarom veel jongeren te kampen hebben met overgewicht.

Uit het onderzoek blijkt dat de jongeren tussen 12 en zestien jaar gemiddeld twee tot drie glazen frisdrank per dag drinken. Daar geven ze wekelijks drie tot vier euro aan uit. De helft van de ondervraagden zegt de frisdrank zelf te kopen in de supermarkt, een derde krijgt van ouders een flesje frisdrank mee naar school. In Amsterdam heeft 1 op de 5 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas.

Alternatief

De consumptie van frisdrank is volgens de onderzoekers groter en vanzelfsprekender dan verwacht. 'Jongeren worden continu blootgesteld aan frisdrank: thuis, bij vrienden, op school, onderweg en in de supermarkt. Het hoort er 'gewoon' bij. Frisdrank is normaal voor de meeste jongeren.'

De onderzoekers noemen het verder opvallend dat jongeren water niet als vervanger van frisdrank zien. Daar zit volgens hen ook een deel van het probleem: er is voor de jongeren geen aantrekkelijk alternatief. 'Promotie van water kan mogelijk wél zorgen voor een verschuiving van de sociale norm. Scholen kunnen hierin een grote rol spelen door te zorgen voor een frisdrankvrije school en goed onderbouwde voedsel educatie.'

Suikertaks

Een oplossing voor het probleem lijkt de suikertaks, een plan dat is opgenomen in het regeerakkoord. Hogere prijzen zouden de jongeren moeten afschrikken. De helft van de ondervraagde jongeren geeft aan minder frisdrank te kopen als het duurder wordt.

Volgens wethouder Simone Kukenheim (zorg) onderstreept dit onderzoek de noodzaak voor de suikertaks. "Om overgewicht onder jongeren een halt toe te roepen, is het aanpassen van nationale regelgeving wat betreft de prijs, (online) marketing en strengere eisen aan producten hiervoor een absolute noodzakelijk. Ik zal blijven aandringen op veranderingen bij de regering en voedselproducenten."