Tientallen Amsterdammers die de afgelopen maanden meededen aan de participatiebijeenkomsten over de mogelijke komst van windmolens hebben vanavond hun beklag gedaan over de gemeente. Ze vinden dat er niet naar hen geluisterd is.

Ze kwamen tijdens een online inspraakavond over de zogeheten reflectiefase plaats. Zo'n zeventig insprekers hadden zich aangemeld, zij hadden elk een minuut de tijd om het woord te doen.

"De reflectiefase is een farce", zei iemand die in de Klankbordgroep Zuidoost zat. "Er werd gezegd dat gebieden niet meer konden afvallen. Het ging er eigenlijk alleen om dat we konden zeggen dat de molens een metertje naar links of rechts zouden gaan. Wat wij met zijn allen wilden zeggen, is dat we verschrikkelijk veel zorgen hebben over de gezondheid en natuur. En daar konden we heel weinig over kwijt."

Dat beeld werd ook in Noord gedeeld. "Het was een mislukte poging om steun te krijgen voor een plan waar geen draagvlak voor is", zei een bewoner, die de drie sessies van twee uur omschreef als 'poppenkastparticipatie'. Iemand die ook in de Klankbordgroep Noord zat noemde het 'enorme tijd- en geldverspilling'. "Het proces was zo ingericht dat dit voor de verkiezingen afgevinkt kan worden."

Tijdens de inspraakavond werd ook de online enquête over de windturbines bekritiseerd. "De gedwongen keuzevragen gaan allen uit van plaatsing", zei een bewoner van Driemond. "De boodschap is duidelijk. De windturbines komen er hoe dan ook en we maken u met deze enquête medeverantwoordelijk voor onze beslissing."

De omwonenden van de zoekgebieden vroegen gemeenteraadsleden om eerst onderzoek te laten doen naar de gevolgen voor hun gezondheid en de natuur en dat niet pas later door de initiatiefnemers die de windmolens willen plaatsen te laten doen. "Ik hoop dat jullie je verantwoordelijkheid gaan pakken. Het is een grote zorg die hier leeft en die moet worden uitgezocht. Voor ons voelt het helemaal niet alsof jullie voor ons zorgen. Dat is in mijn optiek jullie taak."

Voor eind 2024 worden besluiten genomen voor de windturbines op specifieke locaties. Ze moeten volgens de gemeente uiterlijk 2030 klaar voor gebruik zijn.