In een poging om malafide ondernemers aan te pakken, moeten alle winkeliers in de Damstraat en het verlengde daarvan in de Amsterdamse binnenstad een vergunning aanvragen. Als zij hun activiteiten willen voortzetten moeten zij voor april een aanvraag hebben ingediend. De gemeente krijgt daarmee de mogelijkheid om hen te screenen.

Burgemeester Femke Halsema wijst de Oude Hoogstraat, Nieuwe Hoogstraat, Damstraat en Oude Doelenstraat aan als gebied waar alle winkeliers, zowel bestaande als nieuwe, een vergunning nodig hebben om hun zaak uit te baten. Bij de vergunningsaanvraag worden de winkeliers gescreend via de Wet Bibob. Momenteel hebben de meeste winkeliers in de stad zo'n exploitatievergunning niet nodig.

Volgens Halsema bestaan er in de buurt grote risico's op ondermijning, waarbij de onder- en bovenwereld met elkaar verweven raken. Dit komt door verschraling van het winkelaanbod en er zijn signalen van malafide bedrijvigheid. Ook is er sprake van hoge huren door de verkoop van panden boven de marktwaarde, waardoor die panden maar door specifieke branches kunnen worden geëxploiteerd.

Overlast

Verder nam het aantal overlastmeldingen in 2020 toe ten opzichte van voorgaande jaren en is gebleken dat bepaalde ondernemingen zijn betrokken geweest bij diverse overtredingen en openbare verstoringen. Uit onderzoek zou blijken dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de problemen in het gebied aan te pakken.

Een aantal winkeliers vraagt zich of de maatregel wel proportioneel is en waarom deze niet in heel Amsterdam wordt ingevoerd. Ook liet een de gemeente weten dat alle ondernemers over een kam worden geschoren en worden gecriminaliseerd. Maar volgens de gemeente is de maatregel noodzakelijk om de situatie in het gebied te verbeteren.

"Doel van het besluit is controle krijgen over de vier straten, waarbij de gemeente met de vergunningplicht een controlemiddel heeft om alle ondernemers te screenen en malafide ondernemers er uit te kunnen filteren."